קורס לוגיסטיקה ותיאום במענה בינ"ל לאסונות

סמינר הקיבוצים - בית הספר ללימודי תעודה - המרכז לפיתוח מקצועי
המכון ללימודי שטח - ביה''ס לסיוע הומניטארי

מרצה: מיכל ברוק
מנהל הקורס: עינב לוי, MPH
מנהל אקדמי: דוד מיכאלי, MPH

היקף הקורס: 15 ש' בשלושה מפגשים.

מטרת הקורס:
קבלת כלים לתכנון, ניהול וארגון התיאום והמענה הלוגיסטיים בעיתות חירום ומשבר והן באירועים אסוניים.
 הקורס מקנה תעודה של סמינר הקיבוצים.

רקע:
שחקנים רבים נוטלים חלק בפעולות המענה והסיוע השונות. באירועי המשבר הגדולים בשנים האחרונות, פעלו מעל ל- 1000 ארגונים אשר מטרתם הייתה הגשת סיוע. פעילות מאומצת זו, לצד העובדה כי תשתיות לוגיסטיות באיזורי אסון הנן רעועות מלכתחילה מצריכה ידע והבנה של המערכות הארגוניות והלוגיסטיות, יכולת תכנון גבוהה- זאת לצד תיאום עם גורמים רבים בשטח.
הקורס מציג במרוכז את מרכיבי הארגון והלוגיסטיקה, מרחיב את הידע ואת הכלים לקבלת החלטות ולביצוע פעולות בזמן אמת בכל הכרוך בתכנון ההליך הלוגיסטי, זאת תוך ביצוע הרצאות פרונטאליות, דיונים בכיתה וביצוע סימולציות.
הקורס מיועד עבור כל מי שמבקש להעמיק ולהרחיב את הידע ואת ארגז הכלים בנושא תכנון וניהול הלוגיסטיקה, ועבור כל מי שמבקש להרחיב את הידע וההבנה של מאפייני הסיוע והאתגרים הלוגיסטיים במצבי חירום ואסון.

נושאים עיקריים:

 • מהם אסונות הומניטאריים, סוגי האסונות והאתגרים הכרוכים בהם.
 • מהי לוגיסטיקה?
 • במה שונה ניהול לוגיסטי בזמן אסון מניהול במצב שגרה?
 • המרכיבים השונים של התפעול הלוגיסטי:
     שינוע בינ"ל (ימי ואווירי).
     עבודה מול רשויות.
     תובלה ואחסון.
     רכש ומו"מ.
 • צעדים בבניית תכנית לוגיסטית בחירום.
 • לימוד מקרי בוחן של ניהול לוגיסטי במצבי אסון.
 • תיאום בין השחקנים השונים והאשכול הלוגיסטי של האו"ם.
 • האסטרטגיה של המערכת ההומניטארית בתחום הניהול הלוגיסטי בשלוש השנים הקרובות.
 • ניהול, תפעול ובניית מערכות בקרה בארגונים הומניטאריים.
 • סימולציה מסכמת.

זכאות לתעודה מחייבת נוכחות של 80% מהשיעורים.

 

נוהל הפסקת לימודים:
החזר כספי בגין ביטול לימודים יתאפשר עד 14 ימי עבודה לפני פתיחת הקורס , בהודעה בכתב בלבד לדוא"ל Ofra.Ronen@smkb.ac.il שתזכה את הנרשם במלוא שכר הלימוד. ביטול פחות  מ14 יום  ואילך לא יוחזר שכר הלימוד.