טיפול שטח - לימודי המשך ופיתוח מקצועי

ביה''ס הישראלי לפעולה הומניטרית - קורסים לפעולה הומניטרית

חלון לפעולה הומניטרית בינלאומית. הקורסים מיועדים למתנדבים/ות צעירים המחפשים דרך, ועד למבוגרים/ות שפרשו מעבודתם המעוניינים להכיר את תחום הסיוע ההומניטרי ולהשתלב בו.
עדיפות לבעלי מקצועות הרפואה, הסיעוד, בריאות הנפש והקהילה, אחיות, מיילדות, עו''ס, אנשי/נשות לוגיסטיקה, ארגון, הוראה וחינוך פורמלי ובלתי פורמלי.
בין הקורסים: מבוא לסיוע הומניטרי, ניהול משלחות ועבודה בזירות בינלאומיות, מגדר זנות וסחר בבני אדם, עבודה קהילתית עם אוכלוסיות פגועות ועוד.
צוות המרצים כולל אנשי מקצוע ובעלי ניסיון שטח רב.

קורס מבוא לסיוע הומניטארי - עבודה בזירות בינ"ל
קורס מבוא לסיוע הומניטארי - עבודה בזירות בינ

קורס ניהול משלחות בינ"ל לסיוע הומניטארי - שלב א'קורס ניהול משלחות בין-לאומיות לסיוע הומניטארי - שלב א'

קורס לוגיסטיקה ותיאום במענה בינ"ל לאסונות
קורס לוגיסטיקה ותיאום במענה בינ

קורס פיתוח בר-קיימא בסיוע בין לאומיקורס פיתוח בר-קיימא בסיוע בין לאומי

הגירה ופליטות במערכת ההומניטארית הבין לאומיתהגירה ופליטות במערכת ההומניטארית הבין לאומית זנות, סחר בבני אדם ומגדר בסיוע הומניטאר

ראיונות רחוב ושטח - תקשורת והתפתחות בינאישית

 

התערבות דרך שטח עם נערי ADHD וקשיי התנהגות