קורס ניהול סיכונים במצבי חירום וקיצון

סמינר הקיבוצים - בית הספר ללימודי תעודה - המרכז לפיתוח מקצועי
המכון ללימודי שטח - השתלמויות התכנית הבינתחומית לטיפול שטח

מנהל אקדמי: דוד מיכאלי MPH,
מנהל הקורס: שאולי לב

היקף הקורס: 15 ש' בשלושה מפגשים

מועדי המפגשים: 23.1.18, 30.1.18 , 6.2.18 

שעות:  17.00-21.00

מטרת הקורס: מתן כלים לייעול קבלת החלטות בתנאי שטח משתנים עם גישה לניהול סיכונים כולל.

הקורס מקנה תעודה של סמינר הקיבוצים והמכון ללימודי שטח

רקע:
בעשור האחרון אנו עדים לשינויים חברתיים ותרבותיים לצד הקצנה בתנאי מזג האוויר. לצד תהליכים אלו,  עמידות הולכת ופוחתת של מטיילים לתהליכים אלו, מובילה לחשיפה מוגברת לסיכונים ולעלייה ברמת אירועי הבטיחות.

תהליכים אלו דורשים ממקבלי ההחלטות והאחראים על בטיחות מטיילים, יכולת מוגברת של איסוף מידע ועיבודו, לצד הפעלת מערכת החלטות וביצועים אשר ייטיבו את המציאות. זאת תוך הפעלת משאבים, ניהול קבוצות, הגדרת בטיחות מטפלים ואיתור פתרונות אופטימאליים.

מפגש 1 - רקע ומבוא

  • אפיון טיולים מוסדיים
  • תפיסת "הסיכון הכולל" בניהול זירה
  • הערכה של ניהול סיכונים בזירה
  • תחקיר - שלב א'

מפגש 2 - ישומיות ותכנון

  • ניהול מסות
  • ניהול מצבים רב-מערכתיים בזירה
  • תחקיר - שלב '

מפגש 3 - מענה וביקורת

  • ניתוח וניהול מקרי בוחן
  • סימולציות - תחקיר ומקרי בוחן
  • ביקורת וסיכום

זכאות לתעודה מחייבת נוכחות של 80% מהשיעורים.
תכני הקורס מועברים בכפוף לשינויים פנימיים ו/או אילוצים של הדוברים.