קורס התאמה לעובדי מקצועות הבריאות לעבודה במערכת החינוך

רכזת התכנית: ד"ר מיקי עופר ירום

מטרת הקורס הינה להקנות לעו"ה ממקצועות הבריאות ידע בנושא מערכת החינוך ודרכי העבודה בה, על מנת ליצור חיבור בין השפה הטיפולית לשפה החינוכית ועל מנת ליצור שפה משותפת והתאמה מרבית בעבודה של המטפלים וצוותי ההוראה במסגרת החינוכית. הקורס הינו הכשרה נוספת שאינה בתחום הטיפול של כל מקצוע אלא נועד להרחיב ידע, תפיסות חינוכיות וכלים הנדרשים לעבודה במערכת החינוך.
קורס זה, מקנה לעו"ה ממקצועות הבריאות ומתחום הטיפול באמנויות זכות להיות עו"ה מן המניין במערכת החינוך, לנושא קידום דרגות באופק, קביעות ושכר.

תנאי סף לקבלה לקורס (יש לעמוד בכל התנאים המפורטים להלן):

 • טופס הפניה אל המכללה חתום על ידי מנהל/ת המתי"א או מנהל/ת בי"ס לחינוך מיוחד והמפקח/ת.
 • עו"ה באחד ממקצועות הבריאות הבאים: ריפוי בעיסוק, הפרעות בתקשורת ופיזיותרפיה, אשר כלולים בחוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות, תשס"ח - 2008 וכן טיפול באמצעות אמנויות - אמנות חזותית, תנועה/מחול, דרמה, מוסיקה, ביבליותרפיה ופסיכודרמה.
 • עו"ה אשר סיים את כל חובות לימודי ההכשרה המקצועית שלו. לגבי עו"ה שנכלל בחוק מקצועות הבריאות נדרש בנוסף גם רישיון מקצועי ממשרד הבריאות.
 • עו"ה אשר עובד במערכת החינוך לפחות שנה אחת בשליש משרה לפחות במסגרות חינוך מיוחד או במסגרות חינוך רגיל, וישובץ לעבודה בשנה השנייה בה ילמד בקורס.

היקף הקורס הוא 150 שעות במהלך שנת לימודים אחת.

נושאי הקורס :

 • חוקים ומערכת החינוך בישראל - חוק החינוך המיוחד, הפילוסופיה ותפיסת העולם החברתית העומדת בבסיסו (כולל חוזרי מנכ"ל, דו"ח ועדת דורנר (2009), חוק ילדים חולים, חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות סעיף נגישות (2005) וחוק מקצועות הבריאות.. היכרות עם מבנה משרד החינוך ,המינהל הפדגוגי והאגף לחינוך מיוחד. דגש על יישום החוקים הנ"ל במערכת והשפעתם על עבודת המטפלים.
 • תכניות לימודים ומודלים טיפוליים בסביבה החינוכית הכוללות:
 • תכניות לימודים בחינוך המיוחד- תכניות ליבה, ודגש על תכניות הכנה לחיים
 • שיטות ואסטרטגיות ייחודיות להוראה בחינוך מיוחד
 • תכניות בתחום ההתנהגות
 • תכנית טיפולית והקשרה לתכנית החינוכית - בניית תל"א/תח"י אינטגרטיבי
 • למידה משמעותית - קידום תפקודי לומד
 • הגישה האקולוגית כחלק מעבודת המטפל במערכת החינוך
 • מודלים טיפוליים בסביבה חינוכית: טיפול ישיר, ניטור והיוועצות
 • סוגי התערבות טיפולית במערכת החינוך: התערבות יחידנית (פרטנית), קבוצתית, כיתה כקבוצה וטיפול דיאדי (למטפלים מורשים בלבד)
 • היכרות עם אבחונים שונים המוכרים במערכת החינוך - אבחון דידקטי, אבחון פסיכולוגי, אבחון בשלות למעבר לכיתה א' ואבחון פסיכיאטרי
 • כתיבת דוחות והצגת הטפסים של ויתור סודיות וכו'

נגישות ותכנון הסביבה הלימודית - השפעת מאפייני האוכלוסייה על עיצוב הסביבה הלימודית:

 • נגישות פיזית, נגישות קוגניטיבית, נגישות פדגוגית, תת"ח
 • עיצוב אוניברסלי של הסביבה
 • סביבת לימודים מתוקשבת

אתיקה מקצועית של עו"ה

 • אתיקה מקצועית בחינוך המיוחד, אתיקה מקצועית של מקצועות הבריאות השונים והממשק ביניהם, כולל דילמות אתיות מעבודת המטפל במערכת החינוך.

שיתופי פעולה בבית הספר ומחוצה לו.

 • תפיסת תפקיד עו"ה ממקצועות הבריאות כחלק מצוות המוסד החינוכי
 • מודלים לעבודת צוות רב-מקצועי במסגרות החינוך
 • מודלים לעבודה עם הורים
 • טיפול קבוצתי כולל התייחסות לקבוצות המשותפות למספר דיסציפלינות

יש לשים לב כי במהלך הקורס, יידרש שילוב של תיאוריה ופרקטיקה – שילוב בין הנלמד בתכנית ההכשרה לבין העבודה כעו"ה ממקצועות הבריאות במערכת החינוך.

התכנית מתקיימת ביום א' בין השעות 14:15-18:30
חובת השתתפות ב - 80% מהשיעורים.
שכר הלימוד: דמי רישום בלבד בסך 325 ₪ (אין החזר לדמי הרישום בשום מקרה)

למידע נוסף :
Hadar.CarmiAlon@smkb.ac.il

מרכז ייעוץ ורישום
א'-ה' 08:00 - 17:00

הרשמה אונליין