ניתוח יישומי של התנהגות

הרשמה אונליין

ניתוח יישומי של התנהגות Applied Behavior Analysis
לימודי תעודה, תכנית דו שנתית
ראש התכנית: ד"ר איתן אלדר (BCBA -D) , רכזת: ד"ר מיכל הירשמן
התכנית מקנה תעודת גמר המוכרת ע"י משרד החינוך בישראל.התכנית והפרקטיקום מאושרים בידי ה TASK LIST 4 BACB 

מטרות
הכשרת מנתחי / מנתחות התנהגות למערכת החינוך, למשפחה ולמסגרות טיפוליות - פרטיות וציבוריות. 

תנאי קבלה
תואר ראשון ומעלה בתחומי חינוך, פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית וטיפול; ראיון קבלה.

תכנים
שנה א' (8 ש"ש):
הגדרות ומאפיינים של אוכלוסיות מיוחדות - משמעויות בניתוח יישומי של התנהגות; מדידה - צפייה בהתנהגות, איסוף וניתוח נתונים; "אומנות ההוראה" - נווט כיתה - תקשורת יעילה בהוראה פרטנית ובקבוצות; עקרונות יסוד של התנהגות; דרכים לניתוח ולקידום התנהגותי לילדים בספקטרום האוטיסטי; ניתוח התנהגות- יישום עקרונות והליכים; הערכה תפקודית של התנהגות; היבטים אתיים ומתודיים בניתוח התנהגות.
שנה ב' (8 ש"ש + 4 ש"ש התנסות מעשית): ניתוח התנהגות - היבטים פילוסופיים; תכנון, יישום והערכה של תכניות התנהגותיות (הפקת תכנית התערבות); תכניות התנהגותיות מתקדמות - שטף, חברתיות ושילוב; שיטות מחקר היחיד; תכנון יישום והערכה של תכניות התערבות במשפחה ובקהילה; התנהגות רגשית; אסטרטגיות דידקטיות בהוראה; התערבות במערכת החינוך ובבית - יישום ניהול ופיקוח (תומך התנסות); התנסות מעשית; פרקטיקום הסמכה (בחירה). 
 

שנה יום שעות היקף גמולים
א' ד' 08:30 - 15:45 240 שעות עיוניות מסלול אישי באחריות הסטודנט
ב' ד' 08:30 - 15:45 240 שעות + 120 שעות התנסות מעשית מסלול אישי באחריות הסטודנט
תהליך קבלה הרשמה (ללא הרשמה לא ניתן להגיע לריאיון)
ראיון קבוצתי שמותנה בשליחת מסמכים בקובץ PDF בלבד לדוא"ל Aba2.Skb@smkb.ac.il
תנאי קבלה

הרשמה לתכנית
אישור על תואר ראשון ומעלה (בחינוך ובתחומים מקבילים),
מכתב המלצה, קריאת קובץ שאלות נפוצות ומילוי הטפסים שבסופו (הצהרה וטופס פרטים אישיים), ראיון ומבחן כניסה.

שליחת המסמכים המצוינים בו לדוא"ל  Aba2.Skb@smkb.ac.il

 

היקף שעות הזכאות לאופק חדש / גמולים שונים יאושר/לא יאושר רק ע"י משרד החינוך.
עו"ה המעוניין לקבל שעות הכרה בשעות הלימוד לצורך קידום דרגה/צבירת גמולים צריך להגיש בקשה במסלול אישי  למפקח על הפיתוח המקצועי במחוז שלו.
הבקשה תבחן בהתאם לנוהל מסלול אישי ולנהלי אופק חדש.

*שעות הלימודים המצוינות להלן תקפות לשנת תשע"ט בלבד. ייתכנו שינויים בשעות הלימודים ובמיקומם בשנת תש"פ.

תחילת שנת הלימודים תשע"ט  14.10.18-27.6.19

• שכר הלימוד בשנה ב' מעודכן בהתאם למדד המחירים לצרכן.

לפרטים נוספים ולקביעת מועד לראיון נא ליצור קשר עם הדר כרמי-אלון מזכירת המרכז לפיתוח מקצועי במיל: Hadar.CarmiAlon@smkb.ac.il

השתתפות בתכנית מותנית בראיון קבוצתי, קבלת תשובה חיובית וחתימה על כתב התחייבות לתשלום שכר לימוד. הנרשמים מוקדם יבטיחו את מקומם. עם השלמת מכסת הלומדים תיסגר ההרשמה לתכנית.

ניתוח יישומי של התנהגות - פרקטיקום והסמכה בינלאומיים

לפרטים נוספים ולקביעת מועד לראיון נא ליצור קשר עם הדר כרמי-אלון מזכירת המרכז לפיתוח מקצועי במיל: Hadar.CarmiAlon@smkb.ac.il