קורס עבודה קהילתית עם אוכלוסיות פגועות

סמינר הקיבוצים - בית הספר ללימודי תעודה - המרכז לפיתוח מקצועי
המכון ללימודי שטח - ביה''ס לסיוע הומניטארי
מרצה ראשי: ד"ר משה פרחי
מנהל הקורס: עינב לוי

היקף הקורס: 15 שעות בשלושה מפגשים.

מיקום: קיבוץ שמיר.

שעות המפגשים: 16:30- 21:30

מטרת הקורס: הכשרה להגשת סיוע ראשוני פסיכוסוציאלי במצבי דחק לבודדים, קבוצות וקהילות החשופים למצבי חירום מתמשכים ונקודתיים.

הקורס מקנה תעודה של סמינר הקיבוצים.

רקע: חוסן משמעו יכולת הפרט והקהילה לעבור ממצב שגרה לחירום, לשמר תפקוד אפקטיבי תוך כי מצב החירום ולדעת לחזור לתפקוד בשגרה - כל אלה ביעילות גבוהה ככל האפשר. לצורך כך יש לאפשר לקהילה תפקוד עצמאי כאשר כל אחד מחברי הקהילה מסוגל לתת סיוע לחברו הנמצא במצוקה ובכך לצמצם מצבי מצוקה ולהרחיב יכולות תפקודיות יעילות.

הקורס יאפשר למידת כלים מדוייקים וייחודיים לסיוע במצבי דחק וחירום בהיבטים הפרטניים והקהילתיים וכן יאפשר למידת כלים המיועדים לסיוע למסייעים.

מבנה הקורס:
מפגש א' (20.3.2017 - ספריית קיבוץ שמיר) - התערבות בזירה 1 - זירת האירוע.

 • התפתחות תסמיני טראומה ופוסט טראומה.
 • נוירופסיכולוגיה בסיסית של מצבי לחץ וטראומה.
 • תסמיני תגובת דחק חריפה - ASR.
 • דרכי התערבות בסיסיות במצבי - ASR - מודל ה SIX C's / מודל מעש"ה.
 • תרגול מודלים ומשוב.
 • מבחן סיום חלק א'.

מפגש ב' (27.3.2017 - ספריית קיבוץ שמיר) - התערבות בזירה 2 - (מרכזי סיוע וטיפול) - פרוטוקולים מתקדמים.

 • הערכת מצבי חרדה.
 • הבניית זכרון מורחב.
 • חיסון פסיכולוגי.
 • ניהול מצבי לחץ.
 • ניהול ברה"ן באירועים רבי נפגעים .
 • קבלת החלטות  ומשוב.
 • מבחן סיום חלק ב'.

מפגש ג'  (29.3.2017 - ספריית קיבוץ שמיר) - הסיוע למסייעים.

 • יישום מודלים לשימור רצף תפקודי של צוותי מסייעים בחירום.
 • הגנה על איש המקצוע ושימור הרצף התפקודי במצבי חירום מתמשכים.
 • חוסן קהילתי.
 • הכנת האוכלוסייה למצבי מעבר.
 • מבחן סיום חלק ג'.

סיכום:
הקורס מקנה תעודה של סמינר הקיבוצים. זכאות לתעודה מחייבת נוכחות של 80% מהשיעורים, מעבר מבחני סיום והשתתפות בתרגיל הסיום.