מבנה ופריסת תכנית הלימודים

  • הלימודים בתכנית ישלבו באופן אינטגרטיבי בין העיוני ליישומי בהלימה לרציונל התכנית. הלימודים יורכבו מאשכול לימודי תשתית (שנועד לתת תשתית רעיונית ומתודולוגית ללימודים בתכנית) ומאשכול לימודי הערכה.
  • היקף הלימודים בתכנית הוא 42 ש"ס (שעות סמסטריאליות)
  • יום לימודים אחד בשבוע - יום ד' - במשך שנתיים.

בתכנית גם סדנת פרקטיקום ועבודת גמר (4 ש"ס) המלווה את הפרקטיקום ואת פרויקט הגמר היישומי.

התכנית ללימודי תואר שני בהערכה בחינוך מדגישה את הזיקה בין הידע הנלמד במכללה לבין שדה החינוך בכלל והפרקטיקה הבית ספרית בפרט. מתוך הכרה בחשיבות ההתנסות המעשית כחלק בלתי נפרד מתהליך ההכשרה של אנשי הערכה, נדרשים הסטודנטים לבצע את חלקה היישומי של עבודת הגמר בשדה תוך עדיפות לביצוע בשדה הפעולה שלהם. התנסות זו מהווה בפועל פרקטיקום עבור הסטודנטים במהלכו הם נחשפים באופן בלתי אמצעי למורכבותה של הערכה בארגון (בית הספר, אשכול גנים, ארגון בלתי פורמלי וכדומה) ומתנסים בתפקיד רכז הערכה מתוך שותפות והבנת ההקשר.

במסגרת הלימודים תוגשנה שתי עבודות סמינריוניות ועבודת גמר. עבודה סמינריונית אחת תוגש כחלק מקורס חובה, השנייה תלווה בהנחיה אישית של מנחה עבודת הגמר. עבודת הגמר תוגש עם סיום הלימודים.

שנה א'
  סמסטר א' סמסטר ב'
08:30 - 10:00  

שיטות מחקר כמותיות מתקדמות-ד"ר רינת ארביב-אלישיב 

10:15 - 11:45 שיטות מחקר כמותיות -  ד"ר אניה גליקמן 

הערכת הישגים בעזרת מבחנים -ד"ר מיכל לוי-קרן

12:15 - 13:45 הערכה מהי?  ד"ר מירי לוין-רוזליס הערכת יוזמות חינוכיות -  ד"ר מירי לוין-רוזליס  
14:15 - 15:45 חלופות בהערכת לומדים - ד"ר נגה חרמון

פיתוח תרבות הערכה בית ספרית - ד"ר נגה חרמון

16.00 - 17:30 שיטות מחקר איכותניות - ד"ר סיגל עוזרי רויטברג מגמות בחינוך ביקורתי- פרופ' נמרוד אלוני 
17:45 - 19:15

תקשורת בינאישית בתהליכי הערכה -ד"ר ניסים אבישר

 

 

שנה ב'
  סמסטר א' סמסטר ב'
10:15 - 11:45

זהות המורה כמעריך - ד"ר ורד רפאלי

הערכה רחבת היקף בארץ ובעולם - ד"ר יעל יונדלר
12:15 - 13:45 פיתוח כלי מדידה – ד"ר רינת ארביב-אלישיב 

הדרכה והנחיית עמיתים -ד"ר טל שמר אלקיים

14:15 - 15:45 סדנא - ד"ר מיכל לוי-קרן סדנא - ד"ר מיכל לוי-קרן
16.00 - 17:30 מדידה והערכה פסיכולוגית - ד"ר יהודה בן - אוריה

בין ערכים להערכה - ד"ר סיגל עוזרי רויטברג

משפחה ובית הספר: הון משפחתי בהקשר חברתי - ד"ר אדם הישראלי 

שיבוש מנגנוני שחיקה - ד"ר אוסאמה עראר

17:45 - 19:15 הערכה באוכלוסיות ובהתמחויות – ד"ר נורית בר יוסף הערכת פעילויות חינוכיות בסביבות עתירות מידע וטכנולוגיה: תיאוריה ומעשה- ד"ר מיקי קריץ (מקוון)  

תעודות לבוגרים

  • תואר מוסמך בהערכה בחינוך .M.Ed.
  • תעודת רכז הערכה בבית הספר: התואר השני מוכר לצורך ביצוע תפקיד רכז הערכה בבית הספר על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה). תפקיד זה מקנה גמול תפקיד בסך 6% מן השכר המשולב ("אופק חדש", סעיף 39; "עוז לתמורה - עיקרי הרפורמה", 2013).