מבנה ופריסת תכנית הלימודים

 • הלימודים מתקיימים ביום לימודים אחד בשבוע - יום ד' - במשך שנתיים.
 • הלימודים בתכנית ישלבו באופן אינטגרטיבי בין העיוני ליישומי בהלימה לרציונל התכנית.
 • היקף הלימודים בתכנית הוא 42 ש"ס (שעות סמסטריאליות), כמפורט להלן:

אשכול לימודי תשתית (17 ש"ס), שנועד לתת תשתית רעיונית ומתודולוגית ללימודים בתכנית

 • חטיבת הערכה והקשרה, 8 ש"ס (3 קורסי חובה + 1 קורס בחירה)
 • חטיבת מתודולוגיה, 9 ש"ס (3 קורסי חובה + סמינריון)

אשכול לימודי הערכה (21 ש"ס)

 • חטיבת הערכה בגן ובכיתה - הערכת לומדים, 8 ש"ס (4 קורסי חובה)
 • חטיבת הערכת הארגון כמכלול, 13 ש"ס (5 קורסי חובה + סמינריון)

 סדנת פרקטיקום ועבודת גמר (4 ש"ס)

 • במסגרת הלימודים תוגשנה שתי עבודות סמינריוניות ועבודת גמר. עבודת הגמר תוגש עם סיום הלימודים.

מערכת שעות שנתית (המערכת נתונה לשינויים. מערכת מדויקת תימסר לסטודנטים)

שנה א'
  סמסטר א' סמסטר ב'
08:30 - 10:00  

שיטות מחקר כמותיות מתקדמות-ד"ר רינת ארביב-אלישיב  

10:15 - 11:45 הערכה מהי? - ד"ר סיגל חן

הערכת יוזמות חינוכיות (סמינריון)

12:15 - 13:45 שיטות מחקר כמותיות - ד"ר אניה גליקמן הערכת הישגים בעזרת מבחנים - ד"ר מיכל לוי-קרן
14:15 - 15:45 חלופות בהערכת לומדים - ד"ר נגה חרמון

מגמות בחינוך ביקורתי- פרופ' נמרוד אלוני

16.00 - 17:30 שיטות מחקר איכותניות - ד"ר סיגל עוזרי רויטברג פיתוח תרבות הערכה בית ספרית – ד"ר נגה חרמון
17:45 - 19:15

תקשורת בינאישית בסביבה חינוכית מגוונת תרבותית -ד"ר ניסים אבישר 

 

 

שנה ב'
  סמסטר א' סמסטר ב'
08:30-10:00

פיתוח כלי מדידה – ד"ר רינת ארביב-אלישיב 

 
 10:15-11:45 זהות המורה כמעריך – ד"ר ורד רפאלי 

סדנת עבודת גמר – פרופ' שוש לשם

סדנת עבודת גמר- ד"ר ענת שביט-מילר סדנת עבודת גמר – ד"ר מיכל לוי-קרן
12:15-13:45

הערכה דיפרנציאלית של תפקודי לומד והתאמת תוכניות התערבות – ד"ר גילת טרבלסי

הדרכה והנחיית עמיתים -ד"ר טל שמר אלקיים

14:15-15:45 סדנת עבודת גמר – פרופ' שוש לשם  סדנת עבודת גמר- ד"ר ענת שביט-מילר סדנת עבודת גמר – ד"ר מיכל לוי-קרן

בין ערכים להערכה - ד"ר סיגל עוזרי רויטברג

תהליכי ניהול והערכה בית ספריים ליצירת אקלים מיטבי - ד"ר רונית שניידר

שיבוש מנגנוני שחיקה- ד"ר אוסמה עראר

16.00-17:30 הערכה רחבת היקף בארץ ובעולם – ד"ר יעל יונדלר 

רכז הערכה כיוזם וכמוביל קהילה בית ספרית ברוח הל"ל (הערכה לשם למידה)– ד"ר יעל יונדלר

17:45-19:15  

הערכת פעילויות חינוכיות בסביבות עתירות מידע וטכנולוגיה: תיאוריה ומעשה- ד"ר מיקי קריץ (מקוון) 


תעודות לבוגרים

 • תואר מוסמך בהערכה בחינוך .M.Ed.
 • תעודת רכז הערכה בבית הספר: התואר השני מוכר לצורך ביצוע תפקיד רכז הערכה בבית הספר על ידי הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך (ראמ"ה). תפקיד זה מקנה גמול תפקיד בסך 6% מן השכר המשולב ("אופק חדש", סעיף 39; "עוז לתמורה - עיקרי הרפורמה", 2013).
 • תעודה מטעם המכללה ב"בהערכה המותאמת לאוכלוסיות מיוחדות".