סדנת פרקטיקום ועבודת גמר

סדנת פרקטיקום ועבודת גמר

מרצים:

פרופ' שוש לשם, ד"ר ענת שביט-מילר, ד"ר מיכל לוי-קרן

דרישות קדם:

שיטות מחקר כמותיות, שיטות מחקר כמותיות מתקדמות, שיטות מחקר איכותניות

סדנת הגמר היא מסגרת המחייבת את כל הסטודנטים וניתנת בשנה השנייה ללימודיהם. הסטודנטים יתבקשו לשלב בעבודת הגמר באופן מושכל פרדיגמות מחקר כמותיות ו/או איכותניות תוך התייחסות לאחת מן החטיבות בתוך אשכול לימודי ההערכה אשר נלמדו בתכנית (הערכה בגן ובכיתה או הערכה בארגון כמכלול) ולהשתמש בידע ובמיומנויות אשר רכשו באשכול לימודי התשתית (בכל הנוגע להקשרה של ההערכה וכן ידע מתודולוגי).

קורס חובה
קורס שנתי

ההנחיה של עבודת הגמר תיעשה החל משנת תש"ף באופן קבוצתי, על-ידי שלוש מנחות שינהלו  את סדנת עבודת בגמר במקביל (פרופ' שוש לשם, ד"ר ענת שביט-מילר וד"ר מיכל לוי-קרן).

מטרותיה העיקריות של הסדנה הן: 
* לתת גיבוי מקצועי, חיזוק ותמיכה לסטודנטים בצעדיהם הראשונים כמעריכים לשם חיזוקם כאנשי מקצוע.
* לעזור לסטודנטים בפיתוח כישורי מחקר תוך חיזוק ההיבטים הפרקטיים של מיומנויות המחקר האיכותי והכמותי.
* לפתח כישורי כתיבה אקדמית מתקדמים.
* להוות קבוצת תמיכה מקצועית לסטודנטים בה הם יוכלו לשתף עמיתים בהתנסויותיהם כמעריכים, בקשיים בהם הם נתקלים, בדרכי התמודדות וכדומה.
* ללוות את כתיבת עבודת הגמר.