תקצירי קורסים על פי אשכולות וחטיבות

אשכול לימודי תשתית (16 ש"ס)

  • חטיבת הערכה והקשרה, 8 ש"ס (3 קורסי חובה + 1 קורס בחירה)
  • חטיבת מתודולוגיה, 8 ש"ס (4 קורסי חובה)

אשכול לימודי הערכה (22 ש"ס)

  • חטיבת הערכה בגן ובכיתה - הערכת לומדים, 10 ש"ס (4 קורסי חובה + סמינריון בהנחיה אישית)
  • חטיבת הערכת הארגון כמכלול, 12 ש"ס (6 קורסי חובה)

 סדנת פרקטיקום ועבודת גמר (4 ש"ס)