תקצירי קורסים על פי אשכולות וחטיבות

אשכול לימודי תשתית (17 ש"ס)

  • חטיבת הערכה והקשרה, 8 ש"ס (3 קורסי חובה + 1 קורס בחירה)
  • חטיבת מתודולוגיה, 9 ש"ס (3 קורסי חובה + סמינריון)

אשכול לימודי הערכה (21 ש"ס)

  • חטיבת הערכה בגן ובכיתה - הערכת לומדים, 8 ש"ס (4 קורסי חובה)
  • חטיבת הערכת הארגון כמכלול, 13 ש"ס (5 קורסי חובה + סמינריון)

 סדנת פרקטיקום ועבודת גמר (4 ש"ס)