אשכול לימודי תשתית

חטיבת הערכה והקשרה, 8 ש"ס (3 קורסי חובה + 1 קורס בחירה מתוך שלושה)

הערכה מהי?

מרצים:

ד"ר סיגל חן

מטרתו של הקורס להפגיש את הסטודנטים עם שפת ההערכה מחד ומאידך עם המורכבות של תחום ההערכה, באמצעות קריאה ודיון בחומר תיאורטי, של חוקרים מובילים בתחום. נתייחס לדילמות וסוגיות שונות הקשורות בהערכה. בין הסוגיות הבולטות שנדון: הערכה ואוטונומיה של בית הספר; הערכה חיצונית ופנימית - הקשר בניהן והדיאלוג האפשרי, תפיסת הערכה על ידי תלמידים, הערכת מורים, קבלת החלטות בעזרת הערכה, הפוליטיקה של הערכה; השלכות והשפעות. במקביל הסטודנטים יתנסו בתכנון ההערכה של תוכנית קטנה.  

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

מגמות בחינוך הביקורתי

מרצים:

פרופ' נמרוד אלוני

הקורס יתמקד במאפיינים של החשיבה הביקורתית וביקורת התרבות בכלל ובהגשמות של מגמות אלה במסגרת החינוך המודרני בפרט. נבחן את "המהפכה הקופרניקאית" בחינוך שחוללו מונטיין ורוסו (סוף הרנסנס ואמצע המאה השמונה-עשרה), עם דחיית הנורמות של הישגיות תרבותית וחברתית לטובת הסתמכות על טבעו האותנטי של הילד ושלבי התפתחותו. אחר כך נעמוד על האידיאולוגיה הליברלית של מיל והאידיאליזם המוסרי של קאנט כבסיס למדיניות החינוך המודרני.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

בשלב האחרון נבחן ארבע גישות חינוכיות, בעלות אלמנטים מודרניים ופוסטמודרניים, המבקרות את המדיניות הממסדית של החינוך: המגמה הליברלית והמתירנית של "פדגוגיה מאפשרת" בעלת אופי פתוח ודמוקרטי, המגמה הפרוגרסיבית רציונלית, המגמה הנאו-קלאסית תרבותית, והמגמה הרדיקלית-ביקורתית.

תהליכי ניהול והערכה בית ספריים ליצירת אקלים מיטבי

מרצים:

ד"ר רונית שניידר

'האקלים הבית- ספרי' הוא בין הגורמים המשמעותיים ביותר ליצירת אווירת למידה, הישגים וקידום אישי וחברתי בבית- הספר. מושג האקלים נמדד תדיר על ידי בתי- ספר, רשויות חינוך ומשרד החינוך. מתן דגש לנושא האקלים הבית-ספרי מחזק את הצורך של צוותי החינוך בהכרתו, הבנתו ויישומו בבית-הספר.
קורס זה מיועד להקנות ללומדים הכרות מעמיקה עם 'האקלים הבית-ספרי'. 

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

במהלך הקורס נבחן את התיאוריות המרכזיות למושג אקלים ואת מודל האקולוגיה הבית- ספרית על המשתנים המרכיבים אותו ונחשף לקשר בין תפיסת האקולוגיה הבית-ספרית לבין תפיסת ממדים של אלימות ומניעתה בקרב באי בית- הספר.
הקורס יקנה את הידע הנדרש על מנת לזהות ולהעריך את האקלים האירגוני ויעניק  כלים לשינוי ושיפור האווירה בכיתה ובבית- הספר. בחלק היישומי בקורס ינתחו הלומדים את האקלים בארגון בו הם נמצאים (כיתה/ בית ספר/אחר) . בחלקו האחרון נדון בדרכים הנדרשות להובלת שינוי במטרה לקדם את האקלים הבית-ספרי.באמצעות הקורס יוכלו הסטודנטים לקחת חלק בתהליכים משמעותיים בארגון: בתהליכי ניטור, איסוף נתונים, הערכה, טיוב וקידום האקלים והאווירה.

בין ערכים להערכה: חינוך באקלים חברתי ותרבותי הטרוגני

מרצים:

ד"ר סיגל עוזרי- רויטברג

הקורס יעסוק בקשרים ובמתחים העקרוניים והמעשיים שבין תרבות לחינוך, ערכים והערכה אל מול ההטרוגניות הזהותית והתרבותית של תלמידינו, מורינו וסביבתנו החברתית ככלל. נבחן שאלות אתיות, תיאורטיות ופרקטיות שמציבה בפנינו ההטרוגניות החברתית, נשאל כיצד יש לחקור ולהעריך את האפשרויות והמגבלות הכרוכות בהטרוגניות זו ונציג כמה מן האסטרטגיות המוצעות להתמודדות עם אתגריה. 

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

תקשורת בינאישית בסביבה חינוכית מגוונת תרבותית

מרצים:

ד"ר ניסים אבישר

בקורס נתוודע למושגים פסיכולוגיים הקשורים לתקשורת בינאישית ולמישורים שונים בה (מודעים ושאינם מודעים, מילוליים ובלתי מילוליים ועוד). נתייחס גם לכשלים בתקשורת ולאפשרות להתמודד עם מצבי מבוי סתום ותקיעות, תוך קישור למצבים שונים מעבודת מנהל/ת מסגרת חינוכית. 
מטרות הקורס: לברר היבטים שונים של תקשורת ולהרחיב את אפשרויות התגובה והחשיבה. לעודד התבוננות ביקורתית בעצמי ובזולת ולטפח תהליכי גיבוש זהות מקצועית.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

שיבוש מנגנוני שחיקה

מרצים:

ד"ר אוסאמה עראר

הקורס יסקור את מגוון האספקטים של מושג השחיקה בעבודת ההוראה והניהול, וינסה להתחקות אחר הגורמים לפעולת מנגנון זה. ההכרה והבנה של המחקר העוסק בתהליכי שחיקה אצל מורים ומנהלים הוא כלי חשוב ביותר לפיתוח דרכי התמודדות עם תופעה זו. הקורס ישלב בין תיאוריה ומעשה, יתמקד בניתוח סגנונות מנהיגות והעלאת המסוגלות העצמית של מורים ומנהלים והשפעתם על קביעת רמת השחיקה. ברמה הממלכתית, נבין את נזקי השחיקה והעלויות הכרוכות בה. ברמה המעשית נבין את מקורות השחיקה, נזקיה בתוך בית הספר ודרכים להתמודדות איתה.

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

חטיבת מתודולוגיה, 9 ש"ס (3 קורסי חובה + סמינריון)

שיטות מחקר כמותיות בשילוב SPSS

מרצים:

ד"ר אניה גליקמן

הקורס נועד להקנות מושגים בסיסיים בשיטות מחקר במדעי החברה וכלים לקריאה ביקורתית של מאמרים אמפיריים כמו גם ידע בסיסי בסטטיסטיקה. הקורס ידון בעקרונות הגישה המדעית הפוזיטיביסטית ובהיבטים שונים בבניית מערך מחקר כמותי, והוא יתמקד בהקניית מושגים בסיסיים בסטטיסטיקה התיאורית. הקורס ילווה בקריאה וניתוח של מאמרים מכתבי עת. 

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

שיטות מחקר כמותיות מתקדמות בשילוב SPSS

מרצים:

ד"ר רינת ארביב-אלישיב

דרישות קדם: שיטות מחקר כמותיות
הקורס נועד להרחיב את הידע בניתוח נתונים בשיטות מחקר כמותיות כבסיס לקריאה ביקורתית של מאמרים מדעיים וכבסיס להתנסות במחקר הלכה למעשה. הקורס יתמקד בלימוד שיטות סטטיסטית מתקדמות כמו גם בשימוש בתוכנת SPSS ככלי לניתוח הנתונים.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

פיתוח כלי מדידה

מרצים:

ד"ר רינת ארביב אלישיב

דרישות קדם:

שיטות מחקר כמותיות ושיטות מחקר כמותיות מתקדמות

הקורס יקנה לסטודנטים ידע תיאורטי ומעשי באשר לתהליכים הקשורים בפיתוחם של שאלונים ככלי מדידה מרכזי במחקר הכמותי חינוכי.
במסגרת הקורס נלמד להכיר את שאלוני המחקר על מאפייניהם המתודולוגיים והפסיכומטריים השונים ונתנסה בבניית שאלון, החל משלב פיתוחו של הכלי ועד לשלב של ניתוח התוצאות הכולל ניתוחי פריטים, בדיקת תוקף ומהימנות ויצירת משתנים.

סמינריון חובה
קורס סמסטריאלי

סוגיות נוספות בהן יעסוק הקורס הן שיטות סילום, תרגומם של כלי מדידה, בדיקת הטיות מסוגים שונים, ההוראות לנבדק ואתיקה.
​הקורס יפעל כסדנה יישומית, והוא יתנהל בעבודה קבוצתית (2 עד 4 סטודנטים בכל קבוצה) בחדר מחשבים. הקבוצה תתנסה בכל שלבי בניית השאלון ובדיקתו תוך שימוש בתכנת SPSS. 

שיטות מחקר איכותניות

מרצים:

ד"ר סיגל עוזרי רויטברג

הקורס יבקש להציג בפני הסטודנטים את מסורות המחקר האיכותני, על אפיוניהן האפיסטמולוגיים המתודולוגיים והמתודיים. במהלך הקורס נכיר תחילה את הפרספקטיבה האיכותנית, ההבדל בינה ובין המחקר הכמותני והגישות התיאורטיות שעומדות ברקע לגיבושה. נלמד ונתנסה בשלבים ובכלים הפרקטיים האופייניים למחקר האיכותני: החל משלב בחירת נושא המחקר, דרך התנסות בכלי מחקר שונים וכלה בניתוח ממצאי המחקר ובאופן הצגתם. נעסוק במבנה הטקסט האקדמי ככלל וזה האיכותני

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

בפרט ונבחן כיצד המבנה 'מעצב' את התוכן, הן בהקשר של ניתוח הממצאים והן בהקשר של מיפוי סקירת הספרות המחקרית. בסופו של הקורס יתבקשו הסטודנטים עבודת מחקר איכותנית בסדר גודל קטן ובמהלכו יתבקשו להציג את מחקריהם בשלבים שונים של התהליך המחקרי.