מטלות אקדמיות הנחיות לסטודנטים

התכנית מציבה ללומדים דרישות אקדמאיות בתחום הקריאה, הכתיבה והמחקר המשולבות בכל מהלך הלימודים במסגרות שונות - החל בלימוד הקורסים השונים ועד לעבודות הסמינריוניות ופרויקט הגמר. חוברת זו מפרטת את הכללים של המטלות האקדמיות ואת דרכי הערכתן.
pdf
(382.2KB)
הורדה