עדכון פרטים והחלפת סיסמה

מרצה יקר/ה,
עמודי המרצים נועדו לאפשר למרצי המכללה לפרסם באתר המכללה
פרטים אודותיהם (תחומי התמחות, קורות חיים ופרסומים).
שים/י-לב כי המידע שמפורסם באתר המכללה הינו פתוח לכל ברשת האינטרנט
(כולל תמונות וקבצים).
הבחירה מה לפרסם בעמוד הפרטים האישיים היא שלך ובאחריותך.