תקצירי קורסים

עיצוב לקיימות

מרצים:

אנגל יאיר

הקורס יעסוק באיתור ובבחינת מוצרים, חומרים וטכנולוגיות שהשימוש בהם מזיק לסביבה ובהעלאת הצעות חלופיות שיעמדו במבחן איכות הסביבה ובמבחן איכות החיים של המשתמש הקורס נועד לצייד את המעצב העתידי בכלים שבאמצעותם יוכל להתמודד עם בעיות של איכות הסביבה ואיכות החיים במישורים של תהליכי יצור, חומרים, אנרגיה, אופני שימוש, אורך החיים של המוצר, ומציאת פתרונות עיצוביים לבעיות כמו הפחתת זיהום וטיפול באשפה. ייבחנו תחומים, כגון: סביבת הבית, הסביבה העירונית, סביבת בתי-הספר, התחבורה, האריזות.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

הערכת הלמידה וניהולה

מרצים:

ד"ר אילנה דרור

הקורס נועד להקנות מושגי יסוד בנושא הערכה בתחומי הוראת אמנויות העיצוב ולערוך היכרות עם גישות שונות בהערכה בחינוך ובדיקת אפשרויות השימוש בהן במסגרות ההוראה של בית הספר. במהלך הקורס יועלו לדיון פרמטרים שונים של הערכת עבודות ובחינות בתחום העיוני ופרויקטים של עיצוב בתחום המעשי.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

חומרים ותהליכים

מרצים:

קובי בורודצקי

הקורס יעסוק בספקטרום רחב של חומרים, טכנולוגיות, תהליכי ייצור ועיבוד: כלים וטכניקות שישמשו בסיס רחב להשכלה המקצועית של המעצב לעתיד. נושאי הלימוד יכללו: מבוא למורפולוגיה, מבוא לתורת החומרים (עץ, מתכות, פלסטיקה וחומרים נוספים) ניתוח מוצרים, טכנולוגיות אריזה, טכנולוגיות הדפסה והיבטים אקולוגיים וכלכליים של הטכנולוגיה והתעשייה. מהלך הקורס יותאם לעבודה המעשית בסדנה ולעבודת העיצוב והיצירה בסטודיו.

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

צילום סטילס ותולדותיו

מרצים:

רונן לייבמן

הקורס מקנה ידע בסיסי, טכני וחזותי כמבוא להבנת אפשרויות הצילום כעזר בתחומים אחרים וכמדיום יצירתי; כמו כן ישולבו דיונים בתהליכים והתפתחויות בתולדות הצילום מראשיתו ועד ימינו. הקורס כולל הרצאות ודיונים מלווים בשקופיות וסרטים בשילוב עם עבודה מעשית בצילום ובמעבדה, הגשת עבודות וביקורות, ייעוץ לעבודה עצמית ועבודה בתמיכת הפרויקטים לעיצוב.

קורס חובה
קורס שנתי

יסודות העיצוב

מרצים:

רון דלבה, רחל דהן

הקורס יעסוק בחשיפה, התנסות ופיתוח החשיבה והראיה התלת-ממדית והדו-ממדית ובבחינת קשרי הגומלין ביניהם, תוך התמודדות עם סוגי חומרים שונים, כגון: נייר, מתכת, פלסטיק, גבס, עץ, חוטי ברזל, פח, פיברגלס; יובאו לדיון גם מוצרים שונים.

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

ייבדקו יחסי הגומלין בין צורות לסביבה, צורה כתולדה של תהליכים תרבותיים, אמנותיים והיסטוריים, ארגונומיים, מכניים ויצרניים. עקרונות התלת-ממד והדו-ממד ייושמו באמצעות פרויקטים בנושאים שונים, תוך מתן דגש על כיווני חשיבה מגוונים בתהליך העיצוב. הדגשים יינתנו גם לגבי טכניקות הגשה והעברת מסרים בעל-פה.

רישום אמנותי

מרצים:

מאשה יוזפפולסקי

הקורס נועד לפתח את יכולות הרישום, פיתוח החשיבה החזותית, והביטוי העצמי באמצעות הרישום. הקורס יתנהל באמצעות תרגילים והדגמות, תוך התמקדות בנושאים, כגון: רישומי מתאר, חלל נגטיבי ופוזיטיבי, קומפוזיציה כללית, זוויות, פרספקטיבה, אשליות אופטיות, פרופורציות, חללים, קוים וכתמים, הצללות ועוד.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

סדנה לבניית דגמים והמחשת רעיונות

מרצים:

רון דלבה / ערן אפלבאום

הסדנה נועדה להקנות שיטות שונות לפיתוח העברת רעיון מדף הנייר ומדרך הצגה דו-ממדית להצגה תלת-ממדית. הסדנה מתקיימת בסדנת המודלים ומתנהלת באמצעות תרגילים להמחשת טכנולוגיות, דיונים ושעות עבודה בסדנה. שלבי הלימוד נגזרים מהנושאים הבאים: הכרת כלי העבודה והשימוש בהם; הכרת חומרי גלם שונים (עץ, מתכת, פלסטיק, חומרי טקסטיל וחומרים רכים) תכנון דגם (השלבים לעבודה נכונה); הכרה ושימוש דבקים שונים בהתאמה חומרים; רכישת שפה משותפת להבנת תהליכים טכנולוגיים..

קורס חובה
קורס שנתי

המחשה, פרספקטיבה

מרצים:

פיודור בזובוב

משתתפי הסדנה עושים היכרות עם טכניקות המחשה דו-ממדיות, פיתוח סקיצות, עקרונות הגשה ושיטות ייצוג. הלימוד מתבצע דרך הדגמות, תרגילים וניתוח מדגמי. משתתפי הסדנה יתנסו במספר נושאים, כגון: מהות ההמחשה ומקומה המקצועי, כלי עבודה וטכניקות אלטרנטיביות, סוגי רישום, המחשת מקור האור והחזרי אור, קומפוזיציה, קווי-מתאר, ניגודים, מבטים, פיתוח סקיצות, טכניקות הדגשה וטשטוש פרטים, העתקה מצילום, טכניקות משולבות ועוד.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

יסודות בעיצוב טיפוגרפי

מרצים:

אריק כספי

יסודות הטיפוגרפיה הוא הקורס הראשון בו פוגשים תלמידי עיצוב בשדה הטיפוגרפיה. בקורס תוצג טיפוגרפיה כמרחב ליצירה, הבעה, ביטוי אישי והנאה, עבור הלומדים. במסגרת הקורס נעסוק באות כצורה, בגופן ומשמעות, בעיצוב טיפוגרפי של מושגים, מטאפורות, שירה, שילוט ועוד... הקורס מותאם ללומדים המתעניינים בתחומי עיצוב שונים. אחד התרגילים בקורס עוסק בפרשנות של שירה באמצעות טיפוגרפיה ומכונה טיפואטיקה (טיפוגרפיה + פואטיקה).

 

קורס חובה
קורס סמסטריאלי

במסגרת תרגיל זה יפרשו הלומדים שיר ויפגשו את המשוררת או המשורר שתגיב או יגיב לעבודות עיצוב השירה של הלומדים.

מבוא לעיצוב תקשורת חזותית

מרצים:

רחל דהן , שירלי רוכמן

הקורס נועד לבחון את הקשרים בין האמצעים החזותיים השונים לבין המסר ואת מידת הקומוניקטיביות הנוצרת. כמו כן, תועלה במהלך הקורס המודעות למשמעויות ולהשלכות בשימוש באסוציאציות שמקורם בהקשרים תרבותיים, במוסכמות ויזואליות וב"רדי-מייד" התרגילים בקורס נועדו להקנות הבנה ויכולת ליצירת סדרה במדיום שגורם הזמן נעדר בו, תוך בחינת הקשר בין מוצר סדרתי לבין זיכרון המשתמש. התרגילים יתמקדו בנושאים, כגון: שפת סימנים, הוצאת ספרים, פרסום.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

מבוא לעיצוב מוצר

מרצים:

ערן אפלבוים

הקורס נועד להקנות כלים בניתוח קהל משתמשים ואיתור "צרכים" בהיבטי תכנון של מוצר; הסטודנטים יתנסו במתן פתרונות עיצוביים לצורכי המשתמשים וביישום יסודות העיצוב בתכנון מוצר. במהלך הקורס יתנסו הסטודנטים בשני תרגילים: תרגיל מקדים שיהווה התנסות ראשונית בחיבור פונקציה לאובייקט מעוצב ותרגיל עיקרי שבאמצעותו יתנסו הסטודנטים בעיצוב מוצר. שלבי ההתנסות יכללו את השלבים הבאים: הגדרת משתמש, סביבה ופונקציה כבסיס לתכנון, הגדרות תפקיד המוצר כפתרון לבעיה, יישום הגדרות התפקיד בעיצוב האובייקט.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

סטודיו רב-תחומי

מרצים:

טל שושן, דורי אוריין, אשכנזי אנקטי, רחל דהן, רון דלבה

סדרת סטודיו לבחירה על פי דיסציפלינה ומבנה התכנית על ידי הסטודנט. הסטודיו מתקיימים במתכונת המדמה עבודת סטודיו פעיל. מטרת קורסי הסטודיו הוא ליצור תשתית מקצועית ומיומנות תחומית על פי בחירת הקורס על ידי הסטודנט. תעני הסטודיו מתחדשים ומשתנים מידי שנה.

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

כלים נבחרים לסטודיו רב תחומי לעיצוב תקשורת חזותית ומדיה דיגיטליות

נועדו להעמיק את המיומנות בתוכנות בסיס, המשמשות לעיצוב תקשורת חזותית ומדיה דיגיטליות, כגון: פריהנד, פוטושופ, דירקטור, פלש, פרמייר וכדומה, ולרכוש ידע בתוכנות נלוות, כמו, morph, Bryce, lifeform במהלך הקורס הסטודנטים יתנסו גם בניהול צוות עיצוב באמצעות Dreamweaver ויתורגלו בלימוד עצמי של תוכנות בעזרת מקורות מתוקשבים וספרים.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

כלים נבחרים לסטודיו רב תחומי לעיצוב תעשייתי - תוכנת תיב"ם למתקדמים

מרצים:

ערן אפלבוים

נועדו להעמיק את השליטה בתוכנת SolidWorks , תוך טיפוח הכלים המאפשרים שימוש יעיל בתוכנה. העמקה במיומנות השימוש של סביבת החלקים, המודל התלת-ממדי בשיטת Solid Modeling הרכבת מוצר (Assembly), הכנה והוצאת שרטוט (Draw) ופרזנטציה.

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

פיסול

מרצים:

דוד פאר

קורס פיסול בסיסי המלמד את הסטודנט את המעבר מגוף לאובייקט ולהפשטה של דימוי כחומר העשרה להכרת הבעיות הכרוכות במדיום יתקיימו הרצאות (של המורה והסטודנטים), מלוות בשקופיות וסרטי וידיאו, על פסלים נבחרים; הרצאות אלה ידונו באמן, בתפיסתו, בתקופתו ובהשלכות הנובעות מיצירת על המדיום. בחלק המעשי הקורס יעסוק באמצעות פרויקטים מובנים בשפת הפיסול ומהויותיו, בטכניקות וחומרים שונים ובמפגש עם אמן.
קורס חובה
קורס סמסטריאלי

אמנויות העיצוב - סטודיו שנה ב'

סידרה של קורסי בסיס בתחומי הלימוד המרכזיים של הסטודנטים. בחירת הסטודיו מחייבת בחירה שהיא רב תחומית- לפחות 2 תחומי לימוד מרכזיים. קורסים אלה מהווים את הבסיס לקורסי הסטודיו הרב תחומי של שנה ג.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

עיצוב אמנות צרכנות

מרצים:

מירב רהט

תחומי העיצוב והאמנות נחשבו לאורך שנים רבות לתחומים נפרדים. הראשון נאמד בערכים של פונקציונאליות ואילו השני הוגדר כחווייתי-רגשי. תכלית האחד הייתה ייצור אובייקטים שימושיים ואילו תכלית השני התגלתה בתהליך היצירה עצמו. לאורך השנים החל פעפוע בין התחומים - אמנים החלו ליצור "מוצרי צריכה" ומעצבים החלו להציג אובייקטים שמעמידים בסימן שאלה את הפן הפונקציונאלי. בנוסף, השפעותיהם של תחומים נוספים דוגמת מדע וטכנולוגיה הובילו לניסיונות ולבחינה של שפות חדשות של יצירה כמו גם ליצירת חוויות חדשניות.
קורס בחירה
קורס סמסטריאלי

סמינריון תקשורת חזותית

מרצים:

ג'וש פורת

הקורס בא ללמד את יסודות השיווק כמרכיב בלתי נפרד מחיינו במאה ה21. הקורס יעסוק במקומו של השיווק בבניית הפירמה/המוצר ומטרתו להקנות לתלמידי הקורס זווית ראייה רחבה על עולם השיווק והפרסום החל מלמידת המוצר והשוק, דרך בנייה וקביעת האסטרטגיה השיווקית ניהול השיווק ועד בניית הקמפיין שמטרתו ליצור שינוי בתפיסתו של הצרכן הסופי. התלמידים יכירו מושגי יסוד כגון, ילמדו את מרכיבי השיווק בתכנית העסקית, תמחיר המוצר, התנהגות צרכנים, דרכי לימוד השוק, קביעת אסטרטגיה שיווקית ויישומה למעשה.

קורס בחירה
קורס סמסטריאלי