מען באקדמיה

היא תכנית המקדמת את הנגישות להשכלה הגבוהה עבור החברה הערבית. העיקרון המלווה והדגש בתוכנית הוא שילוב הסטודנטים באופן מלא במחלקות ובפקולטות השונות. זאת תוך מיקוד בצרכים הייחודיים הנדרשים ע"י הפרט לשילוב מיטבי וליווי הפרט באמצעות היחידה המלווה – "מען באקדמיה". התכנית כפופה לרכזת התכנית של ה"תקוה הישראלית" ונמצאת בדיקנט הסטודנטים.

מטרות התוכנית

  • הנגשה וסיוע בשילוב
  • מניעת נשירה וגרירת לימודים, של סטודנטים מהחברה הערבית
  • הגדלת מספר הסטודנטים מהחברה הערבית הלומדים במכללה.
  • מעורבות בחיי הקמפוס

"צעד לפני כולם" - תכנית קליטה איכותית באקדמיה

התכנית "צעד לפני כולם" מפעילה קורסי ההכנה לאקדמיה. אשר  מתמקדים בעיקר במיומנויות השפה העברית הכתובה והדבורה. נותנים מענה להרחבת ההכרות עם התרבות והיסטוריה בדגש על תרבות ערבית וישראלית וכוללת אף סיורים במוסדות תרבות בסביבה הקרובה.
בנוסף, הסטודנטים שזקוקים לכך יוכלו לקבל תמיכה אישית או קבוצתית באנגלית (למי שאין לו פטור).

קליטה באקדמיה

  • לאורך שנות הלימודים יכולים הסטודנטים מהחברה הערבית לקבל תמיכה אקדמית פרטנית או קבוצתית לפי הצורך.
  • תמיכה רגשית
  • עזרה בהכנה והתארגנות לחיי העבודה

רכז התוכנית : בילאל סואעד
דוא"ל : Maan.Academy@smkb.ac.il   
נייד:  052-3574308