הלוואות/מלגות מטעם משרד החינוך

הלוואות מותנות מטעם משרד החינוך לשנת הלימודים תשפ"א


הגשת בקשה להלוואה מותנית מתבצעת באמצעות הפורטל לסטודנט. טופס הבקשה נמצא תחת "אפשרויות נוספות>>> בקשות וערעורים".

את הבקשה ניתן להגיש עד לתאריך 30/11/2020

להנחיות למילוי הבקשה, לחצו כאן

ההלוואה המותנית מאושרת על ידי משרד החינוך במהלך סמסטר ב' ואף מאוחר יותר בתום שנת הלימודים או לאחריה ואין הבטחה מצד האגף להכשרת עו"ה להיענות לכל הבקשות.

ללא מילוי הבקשה, הסטודנט לא יהיה זכאי להלוואה המותנית גם אם על פי נתוניו הוא עומד בקריטריונים.


לצפייה במערך מסייע תשפ"א - הנחיות למילוי הבקשות ושאלות נפוצות, לחצו כאן

לצפיה בחוזר משרד החינוך לשנת הלימודים תשפ"א, לחצו כאן

לצפיה בחוזר משרד החינוך לשנת הלימודים תש"ף, לחצו כאן

לטופס דיווח שעות התנדבות למלגת מפעל הפיס, לחצו כאן

למילוי בקשה למלגת מפעל הפיס, לחצו כאן

לכתב התחייבות והצהרה למלגת מפעל הפיס- תשפ"א, לחצו כאן