מלגות מותנות

הלוואות מותנות לשנת הלימודים תש"ף

הגשת בקשה להלוואה מותנית מתבצעת באמצעות הפורטל לסטודנט. טופס הבקשה נמצא תחת "אפשרויות נוספות">>> בקשות וערעורים.
את הבקשה ניתן להגיש עד לתאריך 29/11/2019.
על סמך ניסיון העבר, אין מועד מוגדר וקבוע לקבלת האישור במהלך שנת הלימודים.

אין הבטחה מצד האגף להיענות לכל הבקשות.

חשוב לקרוא לפני מילוי הטופס וחתימתו !
מילוי הטופס וחתימה על גביו היא באחריות הסטודנט בלבד.
ללא מילוי הטופס, הסטודנט לא יהיה זכאי להלוואה המותנית גם אם על פי נתוניו הוא עומד בקריטריונים.

אוכלוסיית יעד תחום הוראה דרישות קדם להגשת הבקשה ההטבות
B.ED מצוינים להוראה- רג"ב

אישור קבלה לתכנית המצוינים לשנתונים א-ג

הלוואה מותנית מועדפת על סך 5,800 ₪.
עמידה בתנאי התכנית במהלך 3 שנות לימוד
סטודנטים שיפרשו מהתכנית מרצונם יחוייבו להחזיר את מלוא ההטבות
על הבוגר האחריות להשתלב בהוראה מיד עם סיום לימודי ההכשרה. עליו להשלים לפחות שנת עבודה אחת בהיקף של 2/3 משרה לפחות כנגד כל שנת לימודים בתכנית.
B.ED לומדים סדירים במסלול ביה"ס היסודי ובמסלול העל יסודי :   עיוני ++, מדעים, מדעים+

הכשרה להוראה בבי"ס יסודי: סטודנטים בעלי ציון משולב מ- 540 ומעלה

הלוואה מותנית מועדפת על סך 5,800 ₪.
הכשרה להוראה במסלולים העל יסודי והרב גילאי: סטודנטים בעלי ציון משולב מ- 550 ומעלה
היקף של 24 ש"ש לפחות
הסבת אקדמאים עיוני ++, מדעים, מדעים+ ינתן רק לשנה אחת בלבד הלוואה מותנית מועדפת על סך 5,800 ₪.
ממוצע הציונים בתואר הראשון הוא 80 ומעלה
היקף לימודים 15 ש"ש לפחות בשנת קבלת ההלוואה
B.ED  

סטודנט סדיר שציונו המשולב 540 לפחות

הסכום המירבי יקבע במהלך סמסטר ב תש"ף, לאחר קליטת כל הבקשות ובכפוף למסגרת התקציבית
לימודים בהיקף של 24 ש"ש לפחות בכל אחת מהשנים א-ג
שכר הלימוד אינו ממומן במלואו ע"י משרד ממשלתי כלשהו
M.TEACH מתמטיקה, מדעים, אנגלית, לשון עברית, גיאוגרפיה, למגזר הממלכתי הכללי בלבד: מקרא/ תנ"ך, מחשבת ישראל, תושב"ע

היקף לימודים 15 ש"ש לפחות בשנת קבלת ההלוואה

הלוואה מותנית על סך 14,000 ₪ בכל אחת מ-2 שנות הלימוד
מחייבת שנתיים עבודה בהיקף של 2/3 משרה לפחות כנגד כל שנת לימודים בתכנית.
M.TEACH מקצועות נוספים היקף לימודים 15 ש"ש לפחות בשנת קבלת ההלוואה הלוואה מותנית ע"ס 8,000 ₪ בכל אחת מ- 2 שנות הלימוד
מחייבת שנתיים עבודה בהיקף של 2/3 משרה לפחות כנגד כל שנת לימודים בתכנית.

 

תחום לימוד התמחות
עיוני ++

אנגלית

לשון עברית
מתמטיקה
עברית (חינוך לשוני)
מדעים

ביולוגיה

הוראת המדעים
הוראת מדעי המחשב
חקלאות ולימודי הסביבה
טבע
מדע וטכנולוגיה
מדעי החיים
מדעי הטבע
טבע/ ביולוגיה/ כימיה/ פיסיקה
מדעים
מדעים + כימיה
פיסיקה

 

הלוואה מותנית לסטודנטים בתכנית ההסבה במקצוע/ תחום שהוגדר בתכנית המפורטת:​

מלגות  מפעל  הפיס

מספר  מקסימלי של הלוואות מותנות

הלוואות מותנות

התכנית

 

סטודנטים
ממשיכים

סטודנטים חדשים

5,000

3

5,800

5,800

‏ רג"ב ‏

מצטיינים ‏בפריפריה למקצועות‏ נדרשים

10,000/5000

3

5,800

5,800

‏ מדעים,‏ כימיה, ‏פיסיקה, ‏ביולוגיה ‏

5000/10,000

1

‏‏ ‏

- ‏

5,800

מתמטיקה ‏

הסבת‏ אקדמאים‏ ‏

למקצועות ‏נדרשים ‏

5000/10,000

1

5,800

אנגלית ‏

5000/10,000

1

5,800

מדעים: ‏כימיה,‏ פיסיקה, ‏ביולוגיה ‏

5000/10,000

1

5,800

לשון ‏

5000/10,000

1

5,800

מוסיקה ‏

10,000/5000

1

5,800

תנ"ך‏ ותרבות‏ ישראלית ‏(לא ‏לממ"ד)‏

5,000

2

14,000

8,000

אנגלית, מתמטיקה, לשון, פיסיקה, כימיה, ביולוגיה, מדעים ,מדעי המחשב, למגזר הממלכתי הכללי בלבד:
מקרא/תנ"ך, מחשבת ישראל ותרבות ישראל, תושב"ע

תואר‏ שני ‏בהוראה‏ M .Teach

 

 

5,000

1

5,800

5,800

מהנדסים‏ להוראה ‏

5,000

1

5,800

5,800

צוות‏ ‏

5,000

1

11,500

8,000

קרן ‏טראמפ ‏

5,000

1

11,500

8,000

כימיה‏ ‏

5,000

1

11,500

8,000

הי-טק ‏להוראה ‏

10,000/5000

1

- ‏

5,800

אמצע ‏הדרך ‏

10,000

1

- ‏

5,800  

מכון ‏ויצמן‏ - ‏פיסיקה ‏

תכניות ‏להכשרת‏ ‏מורים‏ למדעים ‏

10,000

1

11,500

מורים‏ למדעים ‏(ממונה‏ על‏ השכר)‏ ‏

10,000

1

11,500

מורים‏ למדעים ‏- ‏חוזים ‏אישיים ‏למקומות ‏בעדיפות‏ לאומית‏ ‏

5000/10,000

1

5,800

מתמטיקה‏ ‏

הסבת‏ אקדמאים‏ ‏בשיתוף ‏רשויות‏ ‏מקומיות ‏

5000/10,000

1

5,800  

אנגלית‏ ‏

5000/10,000

1

5,800

לשון‏ ‏

10,000

4

8,000

‏ נחשונים‏/‏נחשולים ‏

נחשונים‏/נחשולים

 


לצפיה בחוזר משרד החינוך לשנת הלימודים תש"ף, לחצו כאן
 

 • מרגע ההודעה יינתן פרק זמן קצוב למימוש המלגה (כ-45 יום). לאחר פרק זמן זה יתבטל מאליו האישור למלגה.
 • המכללה לא תטפל בסטודנטים אשר לא יממשו את המלגה בזמן שהוקצב לכך (לעיל).
 • לומד שקיבל הלוואה מותנית והפסיק את לימודיו, יידרש להשיב את ההלוואה שקיבל
 • על מנת להפוך את ההלוואה המותנית למענק, על הסטודנט לפנות לגב' עדי פחימה , רכזת בכירה לנושא הלוואות מותנות, באגף בכיר לכח-אדם בהוראה, משרד החינוך.
  כתובת: רח' כנפי נשרים 15, ירושלים, (בנין התאומים).

  דוא"ל: adifa@education.gov.il
  טל': 02-5604816 בין השעות 12:00- 14:00
  פקס: 02-5604803
 • האישורים הנדרשים:
  אישור העסקה (מצ"ב טופס לאישור על תעסוקה בהוראה. הטופס מוכן לשלוש שנות הלוואה, יש לצלם טופס זה בהתאם לצורך).
  צילום תעודת הוראה ובוגר בהוראה או מכתב זכאות

מצורף חוזר משרד החינוך העוסק במערך המסייע והנוגע להלוואות המותנות. בחוזר זה מוצגים תנאי ההלוואה כמו גם תנאי ההחזר במידה והסטודנט אינו עומד בהתחייבותו למענק המותנה. אנו מבקשים מכל סטודנט המגיש את הבקשה לקרוא את המסמך המלא.

לצפיה בחוזר משרד החינוך לשנת הלימודים תשע"ט, לחצו כאן