|2|

ערב עבודות קומפוזיציה
ביצוע: תלמידות מחול ותנועה, שנה ב', תשע"א
הנחיה: יעל פיה ונציה
צילום: זהר וידן
מאי, 2011