תיאטרון מחול

לפניכם דוגמה למערכת שעות שבועית בשנה א'.
המערכת הנה לצורך המחשה בלבד ואין לראות בה מערכת אישית.
כמו כן, לוח השיעורים נתון לשינויים מבחינת השעות וימי הלימוד, בכפוף להחלטת המנהל האקדמי במכללה.

מערכת השעות משובצת לכל סטודנט לאחר תהליך הקבלה ללימודים ותשלום המקדמה.

למערכת שעות לשנת הלימודים תשע"ז  לחצו כאן

700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
א'
בלט קלאסי, לפי רמה
לשון מתקדמים
משחק - יסודות
אנגלית לפי רמות
מחול מודרני, לפי רמה
ב'
מוסיקה: יסודות הקצב
קונטקט-אימפרוביזציה
תיאטרון מחול
תיאטרון מחול
ג'
מחול מודרני, לפי רמה
בלט קלאסי, לפי רמה
שיח מחול, מפגש בית ספרי
אנטומיה
הערכה ביקורת ושיפוט במחול (סטטס')
פסיכולוגיה
ד'
משחק: סגנונות שונים
משחק ובימוי
דרכי הוראה
קריאה מודרכת
כתב תנועה, יסודות
מבוא לסוציולוגיה
ה'
בלט קלאסי, לפי רמה
עריכת מוסיקה ווידיאו
מבוא לדרמה
עיצוב ווקאלי
ו'