אתר מפמ"ר מחול

אתר המפמ"ר

האתר הוא מקור ללימוד ולהתעדכנות, דרך לתקשר ולהעביר מידע מסוגים שונים לקהל המורים ותלמידי המחול.
באתר מוצג החזון, הפילוסופיה והתפיסה של החינוך למחול, את תכניות הלימודים, ההשתלמויות, הפורומים, האירועים וכו'.
האתר הוא במה לדיון מקצועי ולשיח עמיתים, שבאמצעותה נוכל לחלוק אתכם את המידע שברשותנו, כמו גם ללמוד ולשמוע על יוזמות שלכם ולפרסם אותן בשמכם.