לשה

ערב עבודות קומפוזיציה
ביצוע: תלמידות מחול ותנועה, שנה ג', תשע"א
הנחייה: רנה בדש
צילום: זהר וידן
מאי 2011