לרקוד זיכרון

הקורס "לרקוד זיכרון ניצולי שואה והחברה הישראלית" הוא סמינריון של היחידה למעורבות חברתית בבית הספר לאמנויות המחול. מנחה את הקורס ד"ר לילך ניישטט בורנשטיין. מטרת הקורס היא לעורר מחשבה רפלקטיבית על מקומם של ניצולי השואה ושל זכר השואה בחברה הישראלית, להרחיב את גבולות העדות וההגדרה של "ניצולי שואה" ואת גבולות התפיסה שלנו אותם.

הקורס מתמודד עם סוגיות של זיכרון, זהות וייצוג אמנותי בנרטיבים שאינם תמיד עולים בקנה אחד עם הנרטיב ההגמוני. העבודה על הנרטיבים נערכה באמצעות פרקטיקות אוטו-אתנוגרפיות וחקירת ייצוגים אמנותיים של זכר השואה.

הצגת קטעים נבחרים מעבודות הסטודנטיות והסטודנטים תתרחש במפגש מיוחד הפתוח לקהל הרחב
ביום שני, ה- 26.5.14, בכיתה 86, בין השעות 12:15-13:45

להלן קישור לכתבה שהתפרסמה היום בידיעון המכללה על אירוע הסיום בקורס שלנו