תערוכות וחללי תצוגה

תלמידי התכנית יאצרו תערוכות בחללי תצוגה וגלריות שונות. חלק מהחללים הם מרחבים אלטרנטיביים וחלקם מרחבי תצוגה ממוסדים ומבוססים. אוצרות תערוכת הגמר של הסטודנט תכלול התייחסות לחלל התצוגה הספציפי בו יעבוד, כולל ההקשר התרבותי והמוסדי בו הוא נמצא (מוזיאון, גלריה עירונית, גלריה שיתופית, בית ספר, מרחב מסחרי, מרחב חוץ או פנים בעיר או בשכונה, גלריה או מוזיאון המתמחים בתחום ספציפי, ועוד). יתקיימו תערוכות נושא שיעסקו בסוגיות הקשורות במציאות הישראלית על רבדיה השונים, ואחרות המתמודדות עם סוגיות רלוונטיות באמנות העכשווית. מטרת ההתנסות היא להוות במה ניסיונית לאוצרים צעירים המתרגלים את הפרקטיקה האוצרותית על היבטיה הרעיוניים והמקצועיים המגוונים.

התלמידים יזמנו לחללי התצוגה אמנים ותיקים וצעירים. עד היום הציגו במסגרת התכנית אמנים רבים כדוגמת: פיליפ רנצר, יצחק לבנה, רועי רוזן, אורית אדר בכר, סיגלית לנדאו, אליאסף קובנר, טל שוחט, שי עיד אלוני, מיכל שמיר, נטי שמיע עפר, אריאל שלזינגר, מירב היימן, גיל יפמן, שחר מרכוס, רועי מרדכי ואחרים.