תקצירי הקורסים

היסטוריה של האוצרות
"מכלא של חפצים למקדש של משמעויות"

מרצה: ד"ר אורנה יאיר
הקורס עוסק בלימוד האוצרות מנקודת מבט היסטורית/אבולוציונית תוך התייחסות לפרופיל חברתי תרבותי ולאירועים היסטוריים והשפעתם על התפתחות האוצרות. תכני הקורס יכללו שאלות כגון: מוזיאון ללא אוסף: תצוגה ללא מוצגים אותנטיים. השימוש בטכנולוגיה. ארכיטקטורה וחללי תצוגה. קהלי יעד מסוגים שונים. מוזיאונים בישראל. תצוגות פוסט מודרניות.

מפגשי אוצר
מרצים שונים, מנחה: ד"ר מעין אמיר.
רצועה קבועה, מדי יום ג', של מפגשים מהשטח עם אוצרים המתמחים בנושאים שונים: אוצרים במוזיאונים המרכזיים, אוצרים בגלריות עצמאיות או קולקטיביות, אוצרים מתחום העיצוב או ההדפס, אוצרים המשלבים אמנות, חינוך וקהילה, אוצרים עצמאיים המניעים מיזמים בהיקפים שונים, ועוד.

פיתוח קטלוג וטקסט אוצרותי
מרצה: ד"ר סיגל ברקאי

בקורס נכיר פרקטיקות מעשיות שונות לפיתוח טקסטים סביב תערוכה. החל בכתיבת "הצהרת אוצר", במחקר עיוני מעמיק לקראת התערוכה, דרך היכרות עם סוגי טקסטים שונים המופיעים בחלל התערוכה, כמו גם טקסטים לשיווק התערוכה לתקשורת ולקהלי יעד שונים. נכיר את השותפים לפיתוח התערוכה והקטלוג: אוצר, מנהל מוסד, מעצב חלל, עורכ/ת לשונית ומעצב/ת גרפי. נדון בקריטריונים המקצועיים של כתיבה לקטלוג ובסטנדרטים הראויים למאמר מחקרי עבור תערוכה. נלמד כיצד לפתח שפה עיצובית-גרפית המתאימה לרוח התערוכה ונכיר את אופני הייצוג של יצירות אמנות ומידע כתוב בקטלוגים. נכיר סוגים שונים ונראה דוגמאות רבות לקטלוגים של אמנות. כמו כן, נקרא מאמרים תיאורטיים ממוקדים העוסקים בפיתוח טקסטים סביב תערוכות.

סמינריון מחקרי: סגנונות אוצרות
מרצה: ד"ר סיגל ברקאי
הקורס יעלה לדיון פרקטיקות אוצרות מגוונות ויתרום להיכרות עם שדה הפעולה האוצרותי ועם השחקנים המרכזיים הפועלים בשדה זה כיום. יידונו צורות התמודדות של אוצרים שונים עם המקצוע, תוך היכרות עם מושגים מכלילים כגון: "אוצרות מלקטת", "אוצרות מעצימה", "אוצרות מיזמית", "אוצרות דוקומנטרית", "אוצרות במרחב האורבאני", "אוצרות אקטיביסטית" ועוד. כמו כן יידונו בקורס תיאוריות מתחומי הסוציולוגיה, המגדר, הפילוסופיה ופרשנות התרבות הנוגעות לתפקידם של האוצר, האמן וחלל התצוגה בתרבות המקומית והבינלאומית כיום. מטרת הקורס לאפשר לכל סטודנט/ית להכיר מגוון אפשרויות וסגנונות אוצרות ולזהות את סגנון האוצרות בו ירצה להתמחות בעתיד. תתאפשר התנסות חשיבתית ומעשית בסגנון הנבחר. הקורס יפעל במתכונת משולבת של שיעורים תיאורטיים, דיונים קבוצתיים, חיפוש מידעני וכתיבה המתמקדת בדמותו של אוצר/ת נבחר/ת.

תיאוריות במוזיאולוגיה ואוצרות
מרצה: ד"ר דליה מרקוביץ
מלאכת האוצרות שזורה בטקסטים רבים מסוגים שונים. במהלך הקורס נלמד לכתוב ולקרוא את הטקסטים הללו, שמשיקים למגוון רחב של תחומים: החל בטקסטים אקדמיים, עבור בחיבורים ספרותיים, ביקורת תרבות, וכלה בטקסטים של מידע ויח"צנות.
באמצעות קריאת טקסטים אוצרותיים מכוננים, תרגילי כתיבה וסדנאות קריאה, נבחן כיצד השפה פועלת ביחס לדימויים, חפצים, וסביבות אמנותיות, וכיצד ניתן לייצר התבוננות קרובה בהם וכתיבה מחויבת אודותיהם.
במהלך הקורס גם נחשוב על מהותו של קונספט אוצרותי - מהיכן הוא נובע, איזו עמדה הוא נוקט ביחס לעבודות אמנות, כיצד ניתן לפתחו ולנסחו, למי הוא פונה וכיצד הוא מתארגן.

סדנת יצירה: מקונספט לתערוכה
מרצה: ד"ר סיגל ברקאי
בסדנה נפתח תערוכה לאורך כל שלבי הביצוע שלה: החל בפיתוח הרעיון והשם לתערוכה, כתיבת הצהרת אוצר, הגשת פרזנטציה לממסד האמנותי, גיבוש קבוצת המשתתפים, מפגשים בסטודיו של האמנים, בחירת עבודות, בחירת החלל והתאמת היצירות אליו, יצירת הקשרים בין עבודות, כתיבת טקסט קטלוגי, עיצוב החלל והטקסטים השונים ולסיכום הגשת מקט (דגם תלת-ממדי) של התערוכה.

פרקטיקום הקמת תערוכה
מנחות: ד"ר מעין אמיר, הילה כהן-שניידרמן, ד"ר אורית בולגרו
הנחיה אישית של כל סטודנט בהקמה ובאוצרות של תערוכה - שתוקם במרחב אמנותי מוכר או אלטרנטיבי.