תערוכות 2012 - 2013

גיל יפמן,שן עין, סריגה, 2011

רשימות סרוגות - הגלריה ע"ש רחל וישראל פולק צדוק הכהן 2 פינת קלישר, תל אביב

תערוכה של התוכנית הבינלאומית ללימודי אוצרות של סמינר הקיבוצים