רישום לקורסי מבוא בפסיכולוגיה ובשיטות מחקר

הנחיות רישום ושכר לימוד

שלבי הרישום לקורסי מבוא

1- יש לבצע הרשמה ראשונית באתר ותשלום דמי רישום בסך 250 ₪. דמי הרישום אינם מוחזרים במקרה של ביטול והם תקפים לאותה שנת לימודים בה התבצע הרישום בלבד.

2- מספר שעות לאחר ההרשמה, יישלח אליך למייל מכתב קבלה הכולל הנחיות להמשך תהליך הרישום:

 • קבלת שם משתמש והגדרת סיסמא בפורטל הסטודנטים
 • הזנת אמצעי תשלום בפורטל*
 • שיבוץ עצמאי לקורסים

*לא ניתן להשתבץ לקורסים לפני ביצוע הסדר שכר לימוד בפורטל.


פרטים נוספים שכדאי לדעת

פטור מדמי רישום

 • סטודנטים הלומדים תכנית מלאה בבית הספר ללימודים מתקדמים ונרשמים לקורסי מבוא בפסיכולוגיה, פטורים מדמי רישום נוספים באותה שנת לימודים בלבד.
   
 • הלומדים בקורסי מבוא סמס' קיץ, פטורים מדמי רישום בסמס' א' בשנת הלימודים העוקבת. (במקרה זה הרישום באמצעות פנייה במייל למנהל לומדים MinhalLom.Blmt@smkb.ac.il בציון שם מלא ות.ז)
   
 • סטודנטים שנרשמו ללימודי תואר שני במכללת סמינר הקיבוצים ולא התקבלו, ומבקשים לבטל בשל כך את הרשמתם לקורסי המבוא, לא יידרשו לשלם דמי ביטול בגין ביטול קורסי מבוא בפסיכולוגיה (דמי הרישום לא מוחזרים).

 

הנחה בשכר לימוד

 • סטודנטים שלומדים במכללה תכנית מלאה (תואר ראשון/שני), זכאים להנחה על כל תכנית נוספת בבית הספר ללימודים מתקדמים. לקבלת ההנחה יש לפנות למחלקת שכר לימוד במכללה.
  יובהר כי הנחה זו תינתן רק על תכניות נוספות (מעבר לתכנית המלאה שאליה ירשם הסטודנט בכפוף לתקנון שכר לימוד).

 

לתקנון המלא של בית הספר ללימודים מתקדמים