סמסטר קיץ

הרשמה אונליין

סמסטר קיץ יולי - אוגוסט 2019            

כניסה לבחינות מותרת רק למי שהסדיר שכר לימוד סמוך למועד פתיחת הקורס.

מבוא לפסיכולוגיה - היקף: 30 שעות שכר לימוד: 990 ₪
מרצה: גדעון מנדה
קוד הקורס: 2356

מועדי הקורס: ימי רביעי  בין השעות 12:15 עד 16:15
מועד השיעור הראשון: יום רביעי, 03.7.2019
מועד שיעור אחרון: יום רביעי 07.8.2019 │ מועד מבחן: ייום שני 12.8.2019


פסיכולוגיה התפתחותית - היקף: 60 שעות שכר לימוד:1980 ₪
מרצה: ד"ר עומר לנס
קוד הקורס: 2357

מועדי הקורס: ימי שישי  בין השעות  08:30 עד 13:15
מועד השיעור הראשון: יום שישי 5.7.2019
מועד שיעור אחרון: יום שישי  6.9.2019 │ מועד המבחן: יום ראשון  8.9.2019


תיאוריות אישיות - היקף: 30 שעות שכר לימוד: 990 ₪
מרצה:  ד"ר ניסים אבישר 
קוד הקורס: 2358 

מועדי הקורס: ימי רביעי  בין השעות 16:30 עד 19:45
מועד השיעור הראשון: יום רביעי, 3.7.2019
מועד שיעור אחרון:  יום ד'  14.8.2019 │ מועד מבחן: יום חמישי 22.8.2019


פסיכופתולוגיה - היקף: 60 שעות שכר לימוד: 1980 ₪
מרצה: ד"ר ניסים אבישר
קוד הקורס:  2359

מועדי הקורס: פעמיים בשבוע, ימי שלישי בין השעות  08:30 עד 12:30 וימי רביעי בין 08:30 עד 11:45
מועד השיעור הראשון: יום רביעי,  3.7.19
מועד שיעור אחרון: יום רביעי, 14.8.19 | מועד מבחן: יום ראשון 18.8.2019


פסיכופיזיולוגיה - היקף: 30 שעות שכר לימוד: 990 ₪
מרצה: ענת לן
קוד הקורס: 2362

מועדי הקורס: ימי שני בין השעות 10:15 עד 15:15
מועד השיעור הראשון: יום שני, 1.7.2019
מועד שיעור אחרון: יום שני  29.7.2019 │ מועד מבחן: יום שני  5.8.2019


שיטות מחקר - היקף: 30 שעות שכר לימוד: 990 ₪
מרצה:  ד"ר מיה דיאמנט
קוד הקורס: 2363

מועדי הקורס: ימי ראשון  בין השעות 8:45  עד 13:30
מועד השיעור הראשון: יום ראשון, 7.7.2019
שיעור אחרון: יום ראשון  4.8.2019│ מועד מבחן: יום חמישי  8.8.2019

 
סטטיסטיקה - היקף: 30 שעות שכר לימוד: 990 ₪
מרצה: : אורי בארי
קוד הקורס: 2364

מועדי הקורס: ימי ראשון  בין השעות 14:00 עד 18:00
מועד השיעור הראשון: יום ראשון, 7.7.2019
שיעור אחרון: יום ראשון 11.8.2019 │ מועד מבחן: יום ראשון 25.8.2019