סמסטר קיץ

סמסטר קיץ מ- 1.7.2018 עד 1.9.2018

כניסה לבחינות מותרת רק למי שהסדיר שכר לימוד סמוך למועד פתיחת הקורס.

מבוא לפסיכולוגיה - היקף: 30 שעות שכר לימוד: 990 ₪
מרצה: גדעון מנדה

מועדי הקורס: ימי רביעי  בין השעות 12:15 עד 16:15
מועד השיעור הראשון: יום רביעי, 04.7.2018
מועד שיעור אחרון: 08.8.2018│ מועד מבחן: יום ראשון 19.8.2018


פסיכולוגיה התפתחותית - היקף: 60 שעות שכר לימוד:1980 ₪
מרצה: ד"ר עומר לנס

מועדי הקורס: ימי שישי  בין השעות  08:30 עד 13:15
מועד השיעור הראשון: יום שישי 06.7.2018
מועד שיעור אחרון: 7.9.2018│ מועד המבחן: יום ראשון  16.9.2018


תיאוריות אישיות - היקף: 30 שעות שכר לימוד: 990 ₪
מרצה:  ד"ר ניסים אבישר  

מועדי הקורס: ימי רביעי  בין השעות 16:30 עד 19:45
מועד השיעור הראשון: יום רביעי, 4.7.2018
מועד שיעור אחרון:  15.8.2018│ מועד מבחן: יום חמישי 23.8.2018


פסיכופתולוגיה - היקף: 60 שעות שכר לימוד: 1980 ₪
מרצה: ד"ר ניסים אבישר

מועדי הקורס: פעמיים בשבוע, ימי שלישי בין השעות  08:30 עד 12:30 וימי רביעי בין 08:30 עד 11:45
מועד השיעור הראשון: יום שלישי, 3.7.2018
מועד שיעור אחרון: יום שלישי, 14.8.2018 | מועד מבחן: יום ראשון 26.8.2018


פסיכופיזיולוגיה - היקף: 30 שעות שכר לימוד: 990 ₪
מרצה: נירית  קרה

מועדי הקורס: ימי שני בין השעות 10:00 עד 15:30
מועד השיעור הראשון: יום שני, 9.7.2018
מועד שיעור אחרון: יסתיים בשעה  16.00 ב יום שני 30.7.2018│ מועד מבחן: יום שני  06.8.2018


שיטות מחקר - היקף: 30 שעות שכר לימוד: 990 ₪
מרצה:  ד"ר מיה דיאמנט

מועדי הקורס: ימי ראשון  בין השעות 9:00 עד 13:00
מועד השיעור הראשון: יום ראשון, 01.7.2018
שיעור אחרון: יום ראשון  05.8.2018│ מועד מבחן: יום חמישי  09.8.2018

 
סטטיסטיקה - היקף: 30 שעות שכר לימוד: 990 ₪
מרצה: : אורי בארי

מועדי הקורס: ימי ראשון  בין השעות 13:30 עד 17:30
מועד השיעור הראשון: יום ראשון, 1.7.2018
שיעור אחרון: יום ראשון 05.8.2018│ מועד מבחן: יום ראשון 12.8.2018