תאריכי מבחנים תשפ"א

מועדי מבחנים סמסטר א' תשפ"א,  2020-2021
שם הקורס מועד א' מועד ב'
שיטות מחקר

יום שלישי, 15.12.2020
בשעה 16:00

יום ראשון, 17.1.2021
בשעה 14:00

מבוא לפסיכולוגיה

יום שני 1.2.2021 
בשעה 16:00

יום ראשון, 21.2.2021
בשעה 14:00

תיאוריות אישיות

יום חמישי 4.2.2021
בשעה 16:00

יום שני, 1.3.2021
בשעה 14:00

פסיכופתולוגיה

יום שני 8.2.2021
בשעה 16:00

יום חמישי, 4.3.2021
בשעה 14:00

פסיכולוגיה התפתחותית

יום חמישי 11.2.2021
בשעה 16:00

יום ראשון, 7.3.2021
בשעה 14:00

פסיכופיזיולוגיה

יום שני 15.2.2021
בשעה 16:00

יום חמישי, 11.3.2021
cשעה 14:00

סטטיסטיקה

יום חמישי, 18.2.2021
cשעה 16:00

יום ראשון, 14.3.2021
cשעה 14:00

 

מועדי מבחנים סמסטר ב' תשפ"א,  2021
שם הקורס מועד א' מועד ב'
שיטות מחקר

יום שלישי, 11.5.2021
בשעה 16:00

יום רביעי, 9.6.2021
בשעה 14:00

תיאוריות אישיות

יום ראשון 27.6.2021
בשעה 16:00

יום שלישי 20.7.2021
בשעה 14:00

פסיכופתולוגיה

יום חמישי 1.7.2021
בשעה 16:00

יום ראשון 25.7.2021
בשעה 14:00

פסיכולוגיה התפתחותית

יום ראשון, 4.7.2021
בשעה 16:00

יום חמישי 29.7.2021
בשעה:14:00

מבוא לפסיכולוגיה

יום חמישי, 8.7.2021
בשעה 16:00

יום ראשון, 1.8.2021
בשעה 14:00

פסיכופיזיולוגיה

יום שני 12.7.2021
בשעה 16:00

יום חמישי 5.8.2021
בשעה 14:00

סטטיסטיקה

יום חמישי, 15.7.2021
בשעה 16:00

יום ראשון, 8.8.2021
בשעה 14:00