תאריכי מבחנים

כניסה לבחינות מותרת רק למי שהסדיר שכר לימוד סמוך למועד פתיחת הקורס.

מועדי מבחנים סמסטר א' תש"ף 2019-2020
שם הקורס מועד א' מועד ב'
מבוא לפסיכולוגיה

יום חמישי 6.2.20 בשעה 16:00

יום חמישי, 5.3.20 בשעה 16:00

פסיכופתולוגיה

יום חמישי 23.2.20 בשעה 16:00

יום ראשון, 15.3.20בשעה 16:00

תיאוריות אישיות

יום ראשון 9.2.20 בשעה 16:00

יום חמישי, 12.3.20 בשעה 16:00

פסיכולוגיה התפתחותית

יום ראשון 16.2.20 בשעה 16:00

יום ראשון, 8.3.20 בשעה 16:00

פסיכופיזיולוגיה

יום חמישי 20.2.20 בשעה 16:00

יום חמישי, 19.3.20
בשעה 16:00

שיטות מחקר יום שלישי 17.12.19 בשעה 16:00 יום רביעי, 15.1.20 בשעה 16:00
סטטיסטיקה

יום חמישי 13.2.20 בשעה 16:00

יום ראשון 22.3.20 בשעה 16:00

 

מועדי מבחנים סמסטר ב' תש"ף 2019-2020

שם הקורס מועד א' מועד ב'
מבוא לפסיכולוגיה

יום ראשון 5.7.20 בשעה 16:00

יום ראשון, 2.8.20 בשעה 16:00

פסיכופתולוגיה

יום חמישי 9.7.20 בשעה 16:00

יום חמישי, 6.8.20 בשעה 16:00

תיאוריות אישיות

יום חמישי 2.7.20 בשעה 16:00

יום ראשון, 9.8.20 בשעה 16:00

פסיכולוגיה התפתחותית

יום ראשון 12.7.20 בשעה 16:00

יום חמישי, 13.8.20 בשעה 16:00

פסיכופיזיולוגיה

יום חמישי 2.7.20 בשעה 16:00

יום שלישי, 28.7.20 בשעה 16:00

שיטות מחקר יום שני 27.4.20 בשעה 16:00 יום חמישי, 21.5.20 בשעה 16:00
סטטיסטיקה

יום חמישי 25.6.20 בשעה 16:00

יום חמישי, 23.7.20 בשעה 16:00

 

בחינות פסיכולוגיה ושיטות מחקר - סמסטר קיץ תש"פ
שם הקורס מרצה מועד א' מועד ב'
תיאוריות אישיות ד"ר ניסים אבישר יום חמישי 20.8.2020 שעה 1400 יום רביעי 16.9.2020 שעה 1400
פסיכולוגיה התפתחותית ד"ר עמר לאנס יום ראשון 6.9.2020 שעה 1400 יום חמישי 1.10.2020 שעה 1400
מבוא לפסיכולוגיה ד"ר גדעון מנדה יום חמישי 13.8.2020 שעה 1400 יום חמישי 3.9.2020 שעה 1400
פסיכופתולוגיה ד"ר ניסים אבישר יום ראשון 23.8.2020 שעה 1400 יום שלישי 22.9.2020 שעה 1400
פסיכופיזיולוגיה יעודכן בקרוב יום חמישי 27.8.2020 שעה 1400 יום שלישי 29.9.2020 שעה 1400
שיטות מחקר ד"ר מיה דיאמנט יום ראשון 9.8.2020 שעה 14:00 יום ראשון 13.9.2020 שעה 1400
סטטיסטיקה אורי בארי יום ראשון 16.8.2020 שעה 1400 יום חמישי 10.9.2020 שעה 1400