תאריכי מבחנים תש"ף

כניסה לבחינות מותרת רק למי שהסדיר שכר לימוד סמוך למועד פתיחת הקורס.

מועדי מבחנים סמסטר א' תש"ף 2019-2020
שם הקורס מועד א' מועד ב'
מבוא לפסיכולוגיה

יום חמישי 6.2.20
בשעה 16:00

יום חמישי, 5.3.20 
בשעה 16:00

פסיכופתולוגיה

יום חמישי 23.2.20
בשעה 16:00

יום ראשון, 15.3.20
בשעה 16:00

תיאוריות אישיות

יום ראשון 9.2.20
בשעה 16:00

יום חמישי, 12.3.20 
בשעה 16:00

פסיכולוגיה התפתחותית

יום ראשון 16.2.20
בשעה 16:00

יום ראשון, 8.3.20 
בשעה 16:00

פסיכופיזיולוגיה

יום חמישי 20.2.20
בשעה 16:00

יום חמישי, 19.3.20
בשעה 16:00

שיטות מחקר יום שלישי 17.12.19
בשעה 16:00
יום רביעי, 15.1.20 
בשעה 16:00
סטטיסטיקה

יום חמישי 13.2.20
בשעה 16:00

יום ראשון 22.3.20 
בשעה 16:00

 

מועדי מבחנים סמסטר ב' תש"ף 2019-2020

שם הקורס מועד א' מועד ב'
מבוא לפסיכולוגיה

יום ראשון 5.7.20
בשעה 14:00

יום ראשון, 2.8.20 
בשעה 14:00

פסיכופתולוגיה

יום חמישי 9.7.20
בשעה 14:00

יום חמישי, 6.8.20 
בשעה 14:00

תיאוריות אישיות

יום שני 20.7.20
בשעה 14:00

יום ראשון, 9.8.20 
בשעה 14:00

פסיכולוגיה התפתחותית

יום ראשון 12.7.20
בשעה 14:00

יום חמישי, 13.8.20 
בשעה 14:00

פסיכופיזיולוגיה

יום חמישי 2.7.20
בשעה 14:00

יום שלישי, 28.7.20 
בשעה 14:00

שיטות מחקר יום שני 27.4.20
בשעה 14:00
יום חמישי, 21.5.20 
בשעה 14:00
סטטיסטיקה

יום חמישי 25.6.20
בשעה 14:00

יום חמישי, 23.7.20 
בשעה 14:00

 

בחינות פסיכולוגיה ושיטות מחקר - סמסטר קיץ תש"ף
שם הקורס מרצה מועד א' מועד ב'
תיאוריות אישיות ד"ר ניסים אבישר יום חמישי
20.8.2020
בשעה 14:00
יום רביעי
16.9.2020
בשעה 14:00
פסיכולוגיה התפתחותית ד"ר עמר לאנס יום ראשון 
6.9.2020
בשעה 16:00
יום חמישי
1.10.2020 
בשעה 14:00
מבוא לפסיכולוגיה ד"ר גדעון מנדה יום חמישי
13.8.2020 
בשעה 14:00
יום חמישי
3.9.2020 
בשעה 14:00
פסיכופתולוגיה ד"ר ניסים אבישר יום ראשון
23.8.2020 
בשעה 14:00
יום שלישי
22.9.2020 
בשעה 14:00
פסיכופיזיולוגיה יעודכן בקרוב יום חמישי
27.8.2020 
בשעה 14:00
יום שלישי
29.9.2020 
בשעה 14:00
שיטות מחקר ד"ר מיה דיאמנט יום ראשון 
9.8.2020
בשעה 14:00
יום ראשון
13.9.2020 
בשעה 14:00
סטטיסטיקה אורי בארי יום ראשון
16.8.2020
בשעה 14:00
יום חמישי
10.9.2020 
בשעה 14:00