תאריכי מבחנים

כניסה לבחינות מותרת רק למי שהסדיר שכר לימוד סמוך למועד פתיחת הקורס.

מועדי מבחנים סמסטר א' תש"ף 2019-2020
שם הקורס מועד א' מועד ב'
מבוא לפסיכולוגיה

יום חמישי 6.2.20, בשעה 16:00

יום חמישי, 5.3.20

פסיכופתולוגיה

יום חמישי 23.2.20, בשעה 16:00

יום ראשון, 15.3.20

תיאוריות אישיות

יום ראשון 9.2.20, בשעה 16:00

יום חמישי, 12.3.20

פסיכולוגיה התפתחותית

יום ראשון 16.2.20, בשעה 16:00

יום ראשון, 8.3.20

פסיכופיזיולוגיה

יום חמישי 20.2.20, בשעה 16:00

יום חמישי, 19.3.20

שיטות מחקר יום שלישי 17.12.19, בשעה 16:00 יום רביעי, 15.1.20
סטטיסטיקה

יום חמישי 13.2.20, בשעה 16:00

יום ראשון 22.3.20

 

מועדי מבחנים סמסטר ב' תש"ף 2019-2020

שם הקורס מועד א' מועד ב'
מבוא לפסיכולוגיה

יום ראשון 5.7.20, בשעה 16:00

יום ראשון, 2.8.20

פסיכופתולוגיה

יום חמישי 9.7.20, בשעה 16:00

יום חמישי, 6.8.20

תיאוריות אישיות

יום חמישי 2.7.20, בשעה 16:00

יום ראשון, 9.8.20

פסיכולוגיה התפתחותית

יום ראשון 12.7.20, בשעה 16:00

יום חמישי, 13.8.20

פסיכופיזיולוגיה

יום חמישי 2.7.20, בשעה 16:00

יום שלישי, 28.7.20

שיטות מחקר יום שני 27.4.20, בשעה 16:00 יום חמישי, 21.5.20
סטטיסטיקה

יום חמישי 25.6.20, בשעה 16:00

יום חמישי, 23.7.20

 

בחינות פסיכולוגיה ושיטות מחקר - סמסטר קיץ תש"פ
שם הקורס מרצה מועד א' מועד ב'
תיאוריות אישיות ד"ר ניסים אבישר יום חמישי 20.8.2020 שעה 1400 יום רביעי 16.9.2020 שעה 1400
פסיכולוגיה התפתחותית ד"ר עמר לאנס יום ראשון 6.9.2020 שעה 1400 יום חמישי 1.10.2020 שעה 1400
מבוא לפסיכולוגיה ד"ר גדעון מנדה יום חמישי 13.8.2020 שעה 1400 יום חמישי 3.9.2020 שעה 1400
פסיכופתולוגיה ד"ר ניסים אבישר יום ראשון 23.8.2020 שעה 1400 יום שלישי 22.9.2020 שעה 1400
פסיכופיזיולוגיה יעודכן בקרוב יום חמישי 27.8.2020 שעה 1400 יום שלישי 29.9.2020 שעה 1400
שיטות מחקר ד"ר מיה דיאמנט יום ראשון 9.8.2020 שעה 14:00 יום ראשון 13.9.2020 שעה 1400
סטטיסטיקה אורי בארי יום ראשון 16.8.2020 שעה 1400 יום חמישי 10.9.2020 שעה 1400