תאריכי מבחנים

כניסה לבחינות מותרת רק למי שהסדיר שכר לימוד סמוך למועד פתיחת הקורס.

                       מועדי מבחנים סמסטר א'  תשע"ח  2018 – 2017
  מועד א' מועד ב'
מבוא לפסיכולוגיה

יום ראשון 4.2.2018
שעה 16:00-17:30

יום ראשון 4.3.2018
שעה 16:00-17:30

פסיכולוגיה התפתחותית

יום חמישי  15.2.2018
שעה  16:00-17:30

יום חמישי 15.3.2018
שעה 16:00-17:30

תיאוריות אישיות

יום חמישי 8.2.2018
שעה 16:00-17:30

יום חמישי 8.3.2018
שעה 16:00-17:30

פסיכופתולוגיה

יום ראשון 11.02.2018
שעה 16:00-17:30

יום ראשון 11.3.2018
שעה 16:00-17:30

פסיכופיזיולוגיה

יום ראשון 18.2.2018
שעה 16:00-18:00

 יום ראשון 18.3.2018
שעה16:00-18:00

סטטיסטיקה

יום חמישי 22.2.2018
שעה 16:00-18:00

יום חמישי 22.3.2018
שעה 16:00-18:00

שיטות מחקר

יום שלישי 12.12.2017
שעה 16:00-18:00

יום חמישי 14.1.2018
שעה 16:00-18:00

 

                                   מועדי מבחנים סמסטר ב' תשע"ח - 2018
  מועד א' מועד ב'
מבוא לפסיכולוגיה

יום ראשון 1.7.2018
שעה 16:00-17:30

יום חמישי 26.7.2018
שעה 16:00-17:30

סטטיסטיקה

יום ראשון 15.7.2018
שעה 09:00-11:00

יום חמישי 16.8.2018
שעה 16:00-18:00

תיאוריות אישיות

יום ראשון 8.7.2018
שעה 16:00-17:30

יום חמישי 9.8.2018
שעה 16:00-17:30

פסיכולוגיה התפתחותית

יום חמישי 12.7.2018
שעה 16:00-17:30

יום שני 13.8.2018
שעה 16:00-17:30

פסיכופתולוגיה

יום חמישי 5.7.2018
שעה 16:00-17:30

יום שני 6.8.2018
שעה 16:00-17:30

פסיכופיזיולוגיה

יום חמישי 28.6.2018
שעה 16:00-18:00

יום חמישי 2.8.2018
שעה 16:00-18:00

שיטות מחקר

יום חמישי 10.5.2018
שעה 16:00-18:00

יום שלישי 6.6.2018
שעה 16:00-18:00

 

                                  מועדי מבחנים סמסטר קיץ תשע"ח - 2018
  מועד א' מועד ב'
פסיכופיזיולוגיה

יום שני 6.8.2018
שעה 16:00-18:00

 יום חמישי 30.8.2018
שעה 16:00-18:00

מבוא לפסיכולוגיה

יום ראשון  19.8.2018
שעה 16:00-17:30

יום שלישי 4.9.2018
שעה 16:00-17:30

פסיכופתולוגיה

יום ראשון 26.8.2018  
שעה  16:00-17:30

יום חמישי   20.9.2018
שעה 16:00-17:30

תיאוריות אישיות

יום חמישי 23.8.2018
שעה 16:00-17:30

יום חמישי  13.9.2018
שעה 16:00-17:30

שיטות מחקר

יום חמישי 9.8.2018
שעה 16:00-18:00

יום ראשון 2.9.2018
שעה 16:00-18:00

סטטיסטיקה

יום ראשון 12.8.2018
שעה 16:00-18:00

יום ראשון 6.9.2018
שעה 16:00-18:00

פסיכולוגיה התפתחותית

יום ראשון 16.9.2018
שעה 16.00-17.30

יום חמישי 11.10.2018
שעה 16:00-18:00