תאריכי מבחנים

כניסה לבחינות מותרת רק למי שהסדיר שכר לימוד סמוך למועד פתיחת הקורס.

מועדי מבחנים סמסטר א' תשע"ט 2018-2019
שם הקורס מועד א' מועד ב'
שיטות מחקר

יום שלישי, 4.12.2018
שעה 16:00

יום רביעי, 9.1.2019
שעה 16:00

מבוא לפסיכולוגיה

יום ראשון, 27.1.2019
שעה 16:00

יום שני, 25.2.2019
שעה 16:00

פסיכופתולוגיה

יום חמישי 31.1.2019
שעה 16:00

יום חמישי, 28.2.2019
שעה 16:00

תיאוריות אישיות

יום ראשון 3.2.2019
שעה 16:00

יום חמישי, 7.3.2019
שעה 16:00

פסיכולוגיה התפתחותית

יום חמישי, 7.2.2019
שעה 16:00

יום ראשון, 3.3.2019

 

פסיכופיזיולוגיה

יום ראשון 10.2.2019
שעה 16:00

יום חמישי, 14.3.2019
שעה 16:00

סטטיסטיקה

יום חמישי, 14.2.2019
שעה 16:00

יום ראשון, 10.3.2019
שעה 16:00

 

מועדי מבחנים סמסטר ב' תשע"ט 2018-2019

שם הקורס מועד א' מועד ב'
שיטות מחקר

יום שלישי, 14.5.2019
שעה 16:00

יום רביעי, 12.6.2019
שעה 16:00

מבוא לפסיכולוגיה

יום ראשון, 30.6.2019
שעה 16:00

יום ראשון, 28.7.2019
שעה 16:00

פסיכופתולוגיה

יום חמישי 27.6.2019
שעה 16:00

יום שלישי, 30.7.2019
שעה 16:00

תיאוריות אישיות

יום ראשון 23.6.2019
שעה 16:00

יום חמישי, 1.8.2019
שעה 16:00

פסיכולוגיה התפתחותית

יום חמישי, 4.7.2019
שעה 16:00

יום שלישי, 6.8.2019

פסיכופיזיולוגיה

יום שני 8.7.2019
שעה 16:00

יום ראשון, 4.8.2019
שעה 16:00

סטטיסטיקה

יום חמישי, 11.7.2019
שעה 16:00

יום חמישי, 8.8.2019
שעה 16:00

 

 מועדי מבחנים סמסטר קיץ תשע"ט 2018-2019
שם הקורס מועד א' מועד ב'
פסיכופיזיולוגיה

יום שני 5.8.2019
שעה 16:00

 יום ראשון, 1.9.2019
שעה 16:00

שיטות מחקר

יום חמישי 8.8.2019
שעה 16:00

יום חמישי, 5.9.2019
שעה 16:00

מבוא לפסיכולוגיה

יום שני, 12.8.2019
שעה 16:00

יום שני, 9.9.2019
שעה 16:00

פסיכופתולוגיה

יום ראשון, 18.8.2019
שעה 16:00

יום ראשון, 22.9.2019
שעה 16:00

תיאוריות אישיות

יום חמישי 22.8.2019
שעה 16:00

יום ראשון, 15.9.2019
שעה 16:00

סטטיסטיקה

יום ראשון 25.8.2019
שעה 16:00-18:00

יום חמישי, 19.9.2019
שעה 16:00

פסיכולוגיה התפתחותית

יום ראשון 8.9.2019
שעה 16:00

יום חמישי, 26.9.2019