מאמרים

בחלק זה מוצגים ספרים ומאמרים העוסקים בפדגוגיה מתבוננת.

דרכי התבוננות בהשכלה הגבוהה בעריכת דניאל ברבסט ומיראבי בוש (2013)

הספר מציג את הרקע והעקרונות של הפדגוגיה המתבוננת.

Barbezat, Daniel P., and Mirabai Bush. Contemplative practices in higher education: Powerful methods to transform teaching and learning. John Wiley & Sons, 2013.

הספר מציגים בצורה יסודית את הרקע והעקרונות של הפדגוגיה המתבוננת. בנוסף מוצגות דרכים ביישומה במגוון תחומים באקדמיה: מכימיה ועד היסטוריה, לרבות דוגמאות של שימוש במיינפולנס, יוגה, קשב עמוק, קריאה וכתיבה מתבוננת, ועוד. הספר נמצא בספריית המכללה.

פילוסופיה מזרח/מערב  בעריכת אורן ארגז ושרון טוד (2016)

הספר מציג סקירה פילוסופית של "המהפך הקונטמפלטיבי" בחינוך.

Ergas, Oren and Sharon Todd  (eds.) Philosophy East/West: Exploring Intersections between Educational and Contemplative Practices. Oxford: Wiley-Blackwell, 2016.

פדגוגיה מתבוננת ביקורתית  מאת פטר קאופמן (2017)

המאמר מקשר בין פדגוגיה ביקורתית לבין פדגוגיה מתבוננת.

Kaufman, Peter. "Critical Contemplative Pedagogy." Radical Pedagogy 14.1 (2017): 1524-6345.‏ Kaufman.pdf

מאמר שמקשר בין פדגוגיה ביקורתית ופדגוגיה מתבוננת. למרות הדימוי של פדגוגיה מתבוננת כ"פונה פנימה" ופדגוגיה חברתית כ"פונה החוצה", המחבר מציג את הקשר המהותי בין השתיים: תפיסה הוליסטית, מודעות לקשרי-פנים, הכלה של החולף, חיפוש אחר התכוונות קישור בין האישי לפוליטי.

התערבות מבוססת מיינדפולנס לשיפור הישגים אקדמיים מאת ברנדי מיינרד וחובריו (2017)

ספר של שלושה חוקרים אמריקנים המתארים הפעלת תכנית מיינדפולנס בבית ספר.

Maynard, Brandy R., et al. "Mindfulness-based interventions for improving cognition, academic achievement, behavior and socio-emotional functioning of primary and secondary students." Campbell Systematic Reviews 13 (2017).‏ ProQuest document link

 ספר של שלושה חוקרים אמריקנים המתארים הפעלת תכנית מיינדפולנס בבית ספר להפחתת לחץ וחרדה, שיפור היכולות הקוגניטיביות-רגשיות, ושיפור ההישגים האקדמיים. (קישור לספר)

האומץ ללמד מאת פארקר פאלמר (2017)

פארקר פאלמר מציג את פיתוח זהותו של המורה כבסיס להוראה טובה.

Palmer, Parker J. The courage to teach: Exploring the inner landscape of a teacher's life. John Wiley & Sons, 2017.

הספר נמצא בספרייתה המכללה.

Palmer, Parker J., Arthur Zajonc, and Megan Scribner. The heart of higher education: A call to renewal. John Wiley and Sons, 2010.

הספר נמצא בספריית המכללה

דרך המיינדפולנס בחינוך מאת דניאל רכטסשאפן (2014)

 

Rechtschaffen, Daniel. The way of mindful education: Cultivating well-being in teachers and students. WW Norton & Company, 2014.

הספר נמצא בספריית המכללה.

פדגוגיה מתבוננת היא צורך השעה מאת נמרוד אלוני (2016)

הרציונל של מרחב ההתבוננות במכללת סמינר הקיבוצים.

החיפוש אחר משמעות מאת פנינית רוסו נצר (2015)

שינויים רוחניים בהיבט החינוכי: דו-שיח סוקרטי, ביסוס מרחב שקט להתבוננות עצמית ועידוד מעורבות פעילה.

Russo-Netzer, Pninit. "THE SEARCH FOR MEANING IN LIFE–THEORETICAL, EXPERIENTIAL, AND EDUCATIONAL ASPECTS."‏ INTERNATIONAL FORUM FOR LOGOTHERAPY 38, 2015, 72-78.

אימון מדיטציה ומיינדפולנס מאת ריקרדו טרשו (2015)

תוצאות תוכנית מיינדפולנס שהופעלה אצל סטודנטים באוניברסיטת תל אביב.

TARRASCH, RICARDO . Mindfulness Meditation Training for Graduate Students in Educational Counseling and Special Education: A Qualitative Analysis. JOURNAL OF CHILD & FAMILY STUDIES, 24(5), 2015, 1322-1333. 

תכנית מיינדפולנס לסטודנטים בקורס "מדיטציה: תאוריה, מחקר ומעשה" באוניברסיטת תל אביב. תוצאות התכנית כללו מודעות טובה יותר למחשבות, לרגשות ולהתנהגות, ירידה במתח ועלייה באיכות השינה. הממצאים מלמדים על יתרונות שילוב מיינדפולנס בתכניות הלימוד האקדמיות המסורתיות.

מדיטציה כחקירה מתבוננת מאת ארתור זנז'וק (2009)

יתרונות המדיטציה ככלי הוראה דרך דוגמאות של מורים כגון שטיינר, רומי, גתה, חכמי המזרח הרחוק ועוד.

Zajonc, Arthur. Meditation as contemplative inquiry: When knowing becomes love. Lindisfarne Books, 2009.

הספר נמצא בספריית המכללה.

חינוך קונטמפלטיבי, מודעות קשובה ופדגוגיות התבוננות מאת אורן ארגז (2016)

על העקרונות הפדגוגיים של העצירה וההתבוננות.

ארגז, אורן. חינוך קונטמפלטיבי, מודעות קשובה ופדגוגיות התבוננות: מבט-על. גילוי דעת, 9, 2016, 71-104.

על העקרונות הפדגוגיים של העצירה וההתבוננות. היסודות החברתיים-רגשיים של החינוך הקונטמפלטיבי בחינוך היסודי והתיכוני, והלימודים הקונטמפלטיביים ששולבו באוניברסיטת בראון.

ארגז, אורן. לחשוב "חינוך" מחדש  ולחנך ל"כאן ועכשיו" מן המבט הקונטמפלטיבי. דפים, 62, 2016, 138-163.

מאמר נוסף של ארגז, העוסק במחשבת החינוך תוך התייחסות למהות ולמשמעות ה"קוריקולום הסמוי" ולפדגוגיה הביקורתית. המאמר בוחן את המושגים "תשומת לב", "מרחב" ו"זמן" כיסודות של החוויה האנושית, ודן בהיבטים פרקטיים שעניינם יישום תפיסות החינוך הקונטמפלטיבי: כ גונן, תור ובשן, איתמר.  חנוך לנער בדרכה של תשומת לב: מדיטציית מיינדפולנס, מקורותיה ויישומיה בחינוך תיבת יומן; מיינפולנס; ויוגה וטאי צ'י.

מדיטציית מיינדפולנס, מקורותיה ויישומיה בחינוך מאת תור גונן ואיתמר בשן (2014)

תיאור יוזמה חינוכית המבוססת על מיינדפולנס.

גונן, תור ובשן, איתמר.  חנוך לנער בדרכה של תשומת לב: מדיטציית מיינדפולנס, מקורותיה ויישומיה בחינוך. עיונים בחינוך.   9-10, 2014, 88-133.

מאמר המציג יוזמה חינוכית המבוססת על מיינדפולנס. במאמר מתוארים המכשולים המנטליים במהלך תרגול מדיטציה פורמלית ובחיי היום-יום, ונסקרים מחקרים בתחום מדעי ההתנהגות המדווחים על תוצאותיו המיטיבות של תרגול מדיטציה ועל הנסיונות העכשוויים להחדירו למערכת החינוך במערב. המאמר מציע מתווה ראשוני לתכנית ההתערבות החינוכית "מודעות אינטואיטיבית" להוראת מדיטציה במערכת הבית ספרית הישראלית.

 רוחניות בחינוך מאת עפרה מייזלס (2014)

הקשר שבין הרוחניות והחינוך מתוך הגישה הפסיכולוגית-סובייקטיבית.

מייזלס, עפרה . רוחניות בחינוך. עיונים בחינוך. 11-12, 2014, 99-118.

הקשר שבין הרוחניות והחינוך מתוך הגישה הפסיכולוגית-סובייקטיבית. המאמר מגדיר מהי התפתחות רוחנית, תוך הצבעה על הגורמים ההופכים אותה לחשובה לנפש האדם, ומתמקד בשאלת חשיבות הבחירה האוטונומית הקשורה להתפתחות הרוחנית, ובסוגית מערכת היחסים הבין אישית של האדם הרוחני. בנוסף, נידונים הכלים החינוכיים שעשויים לטפח את ההתפתחות הרוחנית במסגרות החינוכיות, ביניהם: העצמת המודעות, עידוד החיבור לעצמי האמתי וקידום מפגש ושיח אותנטי.

מדיטציית הקשיבות בבית הספר מאת אורי קצין ויהודה בר שלום

המאמר בוחן תכנית מיינדפולנס בבית הספר "תל-חי".

קצין, אורי ובר שלום, יהודה.  מדיטציית הקשיבות בבית הספר: לא לעילית בלבד. החינוך וסביבו, ל"ז, 2015, 9-28.

מאמר הבוחן תכנית מיינדפולנס בבית הספר "תל-חי". רוב התלמידים סברו שיש חשיבות רבה לשיעורי שפת הקשב בבית הספר. התלמידים דיווחו כי שיעורים אלו עוזרים להם להצליח בלימודים במידה רבה. שינוי מערכתי שבו נכנסת תפיסה חדשה לתוך כותלי בית הספר, מצריך מנהיגות חינוכית נחושה המונעת מתוך אמונה ודבקות ברעיון.   

יופי ופליאה בחינוך מאת ורד רפאלי

המאמרים מציגים את מושג הפליאה בהקשר של חינוך.

רפאלי, ורד (2014). "ראשית מחקר – פליאה": על יופי ופליאה ומקומם בחינוך. אתר פסיכולוגיה עברית:

רפאלי, ו' (2015). "איפה הילד?" מה אפשר ללמוד מהחינוך ההוליסטי? לקסי-קיי (4), 3-5. מאתר מכללת קיי:

המאמרים מציגים את מושג הפליאה בהקשר של חוויות אסתטיות, ומתייחס למאפייניהן של חוויות כאלה ולתנאים המאפשרים אותן. בהמשך מתיייחסת המחברת להיעדרן של חוויות מסוג זה בבתי הספר, בשל הדגש המושם על רכישת ידע ומיומנויות אינסטרומנטליות, ומציגה כמה דרכים שבהן ההוראה יכולה לזמן חוויות אסתטיות בלמידה.