השתלמויות לצוותי חינוך

בשנת תשע"ז התקיימו במרחב ההתבוננות השתלמויות

 • כנס בעלי תפקידים אקדמיים ומנהליים במכללת סמינר הקיבוצים
 • צוות הספרייה, מכללת סמינר הקיבוצים.
 • הנהלת המכללה והנהלות הפקולטות למדעי הרוח ולאמנויות במכללת סמינר הקיבוצים
 • צוות המנהל הפדגוגי, אגף מחקר ופיתוח, בתי ספר ניסויים ויוזמות ממשרד החינוך.
 • צוות אגף המחוננים במשרד החינוך
 • קבוצת מנהלות ומורות בפרויקט קט"ר, משרד החינוך
 • ביקורים של קבוצות מנהלי ביה"ס ממחוז מרכז ומירושלים במסגרת "ערי חינוך"
 • צוות תיכון "עמית", ראשון לציון.
 • צוות מנהלי מרכזי הפסגה מחוז תל אביב – יפו
 • צוות מרצי מכללות ממרכז טק-מופ״ת.
 • צוות מתמחים ממכון מופ"ת
 • קבוצת סגל וסטודנטים ממכללת צפת
 • הנהלת מכון מנדל