ליווי מרצים בהטמעת פדגוגיה מתבוננת

במרחב צומחת קהילה של נשות ואנשי חינוך שמיומנויות ההתבוננות תשמש אותם בעבודתם ובחייהם. גרעין הקהילה הזו היא קבוצת המחקר המפתחת כלים פדגוגיים חדשים כבסיס ללמידה ולמחקר, לומדת מניסיונם של משתתפיה, כמו גם ממוסדות חינוך שמפעילים כלים אלה.

קבוצת המחקר והפעולה מתנסה בסדנאות ועורכת דיונים בהם מתגבשים ערכים ושפה משותפת. כל אחד ממשתתפי הקבוצה מחדד את תחומו המיוחד וקושר בינו לבין פדגוגיה יישומית. פירות המחקרים יכונסו לספר בנושא: פדגוגיה מתבוננת בחינוך ובהכשרת מורים..

המעוניינים להצטרף לקבוצת המחקר והפעולה או לקבל ליווי והדרכה בפדגוגיה מתבוננת מוזמנים לפנות אל:
ד"ר לילך ניישטט או ד"ר נטע בר יוסף-פז 
בדוא"ל  Merchav.Hitbonenut@smkb.ac.il