המרכז לפדגוגיה מתבוננת

המרכז לפדגוגיה מתבוננת הוא חלל למידה המעודד התבוננות פנימית, התפתחות רוחנית ומפגש קשוב עם האחר והסביבה. טיפוח ההתבוננות וההתפתחות הרוחנית הוא נדבך נוסף בעשייה החינוכית ההומניסטית של מכללת סמינר הקיבוצים בצד הממדים של רכישת דעת, פיתוח חשיבה ועיצוב דפוסי התנהגות חברתיים ואזרחיים.

המרכז קם בשנת תשע"ו. הוא נמצא באזור שיש בו עצים, אדמה, אוויר נקי ושמים פתוחים. הוא מזמין שהות שקטה, נדיבה ומאירת פנים ומזמן התפתחות דרך חמישה שערים המשולבים בעולמות החינוך: תודעה, גוף, דיאלוג, יצירה, פדגוגיה.

המרכז מפתח כלים פדגוגיים חדשים כבסיס ללמידה ולמחקר, ומהווה מרכז הפצה ליישום הרעיון בבתי ספר ובאקדמיה. הוא מהווה מסגרת לתרגול ולקיום שיעורים ופעילויות; משמש מודל למרחב שיתופי המערב מורים, תלמידים ומנהלה. ממנו לומדים הסטודנטים כיצד ליישם מודל כזה בבתי הספר שבהם ילמדו.

במרכז צומחת קהילה של אנשי חינוך שהתבוננות משמשת אותם בעבודתם ובחייהם. קבוצה זו מפתחת כלים פדגוגיים חדשים כבסיס ללמידה ולמחקר, לומדת מניסיונם של מובילי חינוך, בתי ספר ומוסדות להשכלה גבוהה שמפעילים כלים אלה ומהווה מרכז הפצה ליישום הרעיון המייסד לבתי ספר ולמוסדות חינוך אחרים.

לפרטים נוספים ניתן לפנות אל מרכז לפדגוגיה מתבוננת בדוא"ל  Merchav.Hitbonenut@smkb.ac.il