החינוך וסביבו

כתב עת שפיט בתחומי החינוך, הרוח, החברה והתרבות

עורך ראשי: פרופ' נמרוד אלוני
עורכ ת בפועל: ד"ר אסתי אדיבי־שושן
הוועדה המייעצת: פרופ' נמרוד אלוני, ד"ר רינת ארביב-אלישיב, פרופ' סמדר דוניצה-שמידט,  פרופ' עמוס דרייפוס, פרופ' חגית הלפרין, פרופ' יהודית וינברגר, פרופ' שי פרוגל.
רכזת המערכת: רעות יששכר

קול קורא להגשת מאמרים
מערכת החינוך וסביבו מזמינה את מרצות ומרצי הסמינר לשלוח מאמרים מקוריים עיוניים או מחקריים העוסקים בחינוך, רוח, חברה ותרבות.

הנחיות להגשת מאמרים