החינוך וסביבו

כתב עת שפיט בתחומי החינוך, הרוח, החברה והתרבות

עורך ראשי: פרופ' נמרוד אלוני
עורכת: ד"ר אסתי אדיבי־שושן
עורכת משנה: ד"ר ענת שביט-מילר
חברי המערכת: פרופ' דורית פטקין וד"ר חיים חיון
הוועדה המייעצת: פרופ' סמדר דוניצה־שמידט, פרופ' עמוס דרייפוס, פרופ' חגית הלפרין, ד"ר יהודית וינברגר, פרופ' שי פרוגל
רכזת המערכת: תמר שקד

קול קורא להגשת מאמרים
מערכת החינוך וסביבו מזמינה את מרצות ומרצי הסמינר לשלוח מאמרים מקוריים עיוניים או מחקריים העוסקים בחינוך, רוח, חברה ותרבות.

הנחיות להגשת מאמרים