נתיב חינוך מיוחד

לפניכם דוגמה למערכת שעות שבועית בשנה א' לנתיב חינוך מיוחד.
המערכת הנה לצורך המחשה בלבד ואין לראות בה מערכת אישית.
כמו כן, לוח השיעורים נתון לשינויים מבחינת השעות וימי הלימוד, בכפוף להחלטת המנהל האקדמי במכללה.

מערכת השעות משובצת לכל סטודנט לאחר תהליך הקבלה ללימודים ותשלום המקדמה.

700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
א'
ב'
התפתחות קוגניטיבית
מוזיקה
התפתחות רגשית חברתית
התפתחות סנסומוטורית
תנועה
פילוסופיה
ג'
הדרכה פדגוגית
טבע בעונתו
לשון
אנגלית
ד'
עבודה מעשית
עבודה מעשית
הסיפור המקראי
שפת סימנים
התפתחות שפה
ה'
ו'