לימודי גננות

לימודי גננות עם ערך מוסף 

תכנית לימודי הגננות שלנו, המכשירה גננות וגננים לעבודה במסגרות החינוך לגיל הרך, מאופיינת בהקניית ערך מוסף אישי ומנהיגותי לסטודנטיות ולסטודנטים המוכשרים במסגרתה.

התוכנית המתמקדת בבניית זהותם המקצועית של גננות וגנני העתיד, מכוונת ופועלת לבניית חוסנם האישי והמקצועי. במהלך 3 שנות ההכשרה, הם עוברים תהליכי התפתחות אישיים ומקצועיים, המלווים על ידי צוות מקצועי מסור ומיומן, שנמצא שם תמיד עבורם, במלוא התמיכה והגיבוי.

התהליך המנהיגותי שעוברים הסטודנטיות והסטודנטים, אורג נדבך על גבי נדבך, את חוט השדרה המקצועי שלהם, כמו גם את הרצף ההולם, המתקיים בין הכשרת לימודי הגננות עצמה לבין השדה החינוכי הרחב. בסיומו של התהליך, השפעותיו יבואו לידי ביטוי בכל המישורים -  בעבודת הגננות, במרחב השדה החינוכי בגיל הרך ובחברה כולה.  

זו הרוח של תכנית לימודי הגננות שלנו, ולאורה אנו מקיימים שותפות איתנה עם 3 קודקודי המשולש: הסטודנטיות והסטודנטים, סגל התוכנית וגני הילדים. כל צד תורם את חלקו כדי לגבש תוכנית מדויקת, המותאמת הן להשקפת עולמנו החינוכית והחברתית והן לצרכיהם של גננות וגנני הדור הבא.

 

התנסות בהוראה בגני הילדים 

תהליך ההכשרה של הסטודנטיות והסטודנטים בתוכנית לימודי הגננות, כולל בתוכו התנסות פעילה בגני הילדים לאורך שלוש שנות הלימוד.  במהלך ההתנסות הם צוברים ניסיון בהוראה, בפיתוח פעילויות לימודיות מגוונות ובבניית תוכניות לימודים בגן.

התנסות זו מטפחת דיאלוג מתמיד בין התיאוריה לבין המעשה, בין האקדמיה לבין השדה. במסגרת ההתנסות הסטודנטים והסטודנטיות נחשפים למורכבות הסביבות החינוכיות ולריבוי הפנים של עבודת הגננות במפגש עם צוות הגן, ההורים, הפיקוח והרשויות המקומיות. מושם דגש על בניית תוכניות לימודים והגמשתן על פי צרכיו האישיים של הילד, תוך מודעות וערנות למתח הקיים בין קבוצת הילדים לבין צרכיו הייחודיים של כל אחד מילדי הגן.

  • שנה א': הילד כפרט ומסגרות לגילאי לידה-3 – הסטודנטיות והסטודנטים הלומדים בשלושת הנתיבים במחלקה לחינוך לגיל הרך – חינוך דיאלוגי, חינוך יצירתי וחינוך מיוחד -  מתנסים במסגרות חינוך לגילאי לידה–3 במעונות יום ובמשפחתונים, במסגרות פרטיות וציבוריות. הדגש בהתנסות הוא על היכרות עם אפיוני הילדים בגיל הרך ועל השונות שבין הילדים, היכרות עם מסגרות חינוכיות מגוונות וייחודיות לגילאים אלה (תינוקיות, פעוטונים, גני חינוך מיוחד) והיכרות עם המשפחה והקהילה שבתוכה הילדים חיים.
  • שנה ב': ניהול מסגרות חינוכיות לגילאי 3-6 – הסטודנטיות והסטודנטים מתנסים בשלושת הנתיבים בגני ילדים לגילאי 6-3. בשנה זו הם הופכים לשותפות ושותפים מלאים בעבודת הצוות החינוכי של הגן וחווים את מלוא מורכבותה של העבודה החינוכית. בנתיב החינוך הדיאלוגי הדגש בהתנסות הוא על בניית תוכנית לימודים דיאלוגית-צומחת מתוך תחומי העניין של הילדים עצמם. בנתיב החינוך היצירתי הדגש הוא על יישום ופיתוח דרכי עבודה והבעה יצירתיות בהתאמה לגילאי הילדים ואפיוני הגנים. בנתיב החינוך המיוחד הדגש בהתנסות הוא על שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בגן הרגיל ובניית תוכניות חינוכיות יחידניות מותאמות.
  • שנה ג': פיתוח דרכי עבודה מותאמות לאוכלוסיות שונות – הסטודנטיות והסטודנטים מעמיקים ומרחיבים את יכולותיהם בעיצוב דרכי העבודה במסגרות חינוכיות מגוונות ובגני ילדים בעלי אפיונים שונים. בשנה זו מושם דגש על פריסת קשת התפקידים הרחבה של הגננת: ארגון, ניהול ובניית תוכנית לימודים, בניית תוכניות התערבות ומעקב אחריהן וכן שיתוף של ההורים, השפעה על הקהילה ונטילת אחריות חברתית.

 

הדגשים של התוכנית בלימודי גננות בכלל ובחינוך המיוחד לגיל הרך בפרט

בשנים האחרונות נעשו שינויים משמעותיים בתוכנית לימודי הגננות כולה ובנתיב החינוך המיוחד לגיל הרך בפרט. שינויים אלה נובעים מהתפיסה שלנו כי כל הילדים, הן בחינוך הרגיל והן  בחינוך המיוחד, צריכים להתחנך בגן איכותי תחת אחריותן של גננות, הרואות בו לפני הכול מקום המעניק חוויה, הנאה, מפגש חברתי, שייכות, צמיחה ולמידה. בהתאם לכך, הסטודנטיות והסטודנטים רוכשים ידע מתקדם ועדכני ומצטיידים בקשת מגוונת של מיומנויות עשירות, הנשענות על ראייה חינוכית-חברתית מכילה. לפי ראייה זו, באחריותם של הגננות והגננים בחינוך המיוחד לגיל הרך, ליצור עבור הילדים ומשפחותיהם חוויית ילדות משמעותית ועשירה, ובה בעת לשמש גם כסוכנות וסוכני שינוי במישור החינוכי והחברתי. הם אלה שישמיעו את קולם של ילדים עם מוגבלויות ושל הוריהם, במטרה לספק להם הזדמנויות שוות והכלה מיטבית בחברה.