התנסות בגני הילדים

התנסות בהוראה בגני הילדים
תהליך ההכשרה כולל בתוכו התנסות פעילה בגני ילדים לאורך שלוש שנות הלימוד. במהלך ההתנסות הסטודנטיות צוברות ניסיון בהוראה, בפיתוח פעילויות לימודיות מגוונות ובבניית תכניות לימודים בגן.
התנסות זו מטפחת דיאלוג מתמיד בין התיאוריה לבין המעשה, בין האקדמיה לבין השדה. במסגרת ההתנסות הסטודנטים והסטודנטיות נחשפים למורכבות הסביבות החינוכיות ולריבוי הפנים של עבודת הגננת במפגש עם צוות הגן, ההורים, הפיקוח והרשויות המקומיות. מושם דגש על בניית תכניות לימודים והגמשתן על פי צרכיו האישיים של הילד, תוך מודעות וערנות למתח הקיים בין קבוצת הילדים לבין צרכיו הייחודיים של כל אחד מילדי הגן.


שנה א': הילד כפרט ומסגרות לגילאי לידה-3


הסטודנטיות בשלושת הנתיבים, במחלקה לחינוך לגיל הרך, מתנסות, במסגרות של חינוך לגילאי לידה–3 במעונות יום ובמשפחתונים, במסגרות פרטיות וציבוריות. הדגש בהתנסות הוא על היכרות עם אפיוני הילדים בגיל הרך ועל השונות שבין הילדים; היכרות עם מסגרות חינוכיות מגוונות וייחודיות לגילאים אלה (תינוקיות, ופעוטונים), הכרות עם המשפחה והקהילה שבתוכה הילדים חיים.


שנה ב': ניהול מסגרות חינוכיות לגילאי 3-6


הסטודנטיות מתנסות, בשלושת הנתיבים, בגני ילדים לגילאי 6-3. בשנה זו הן שותפות מלאות בעבודת הצוות החינוכי של הגן וחוות את מלוא מורכבותה של העבודה החינוכי.

  • בנתיב החינוך הדיאלוגי הדגש הוא על בניית תכנית לימודים דיאלוגית-צומחת, מתוך תחומי העניין של הילדים עצמם.
  • בנתיב החינוך היצירתי הדגש בהתנסות הוא על יישום ופיתוח דרכי עבודה והבעה יצירתיות בהתאמה לגילאי הילדים ואפיוני הגנים.
  • בנתיב החינוך המיוחד הדגש בהתנסות הוא על שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בגן הרגיל ובניית תוכניות חינוכיות יחידניות מותאמות.


שנה ג': פיתוח דרכי עבודה מותאמות לאוכלוסיות שונות


הסטודנטיות מעמיקות ומרחיבות את יכולתן בעיצוב דרכי העבודה במסגרות חינוכיות מגוונות ובגני ילדים בעלי אפיונים שונים. הסטודנטיות בנתיב החינוך המיוחד מתנסות במסגרות ייעודיות של חינוך המיוחד. בשנה זו מושם דגש על פריסת קשת התפקידים הרחבה של הגננת: ארגון, ניהול ובניית תכנית לימודים, בניית תכניות התערבות ומעקב אחריהן וכן שיתוף ההורים, השפעה על הקהילה ונטילת אחריות חברתית.