תכנית הלימודים על פי שנים

שנה א' בכל הנתיבים

עניינה של השנה הראשונה היא בסטודנט/ית ובצמיחתה/ו האישית במקביל להיכרות עם עולם הילד והבנתו. כל זאת בזיקה להיבטים תיאורטיים וחינוכיים שכוללים את תחומי החינוך, הפסיכולוגיה והדיסציפלינות השונות. מושם דגש מיוחד על היכרות עם הילד הרך בגילאי לידה עד שלוש ועל המייחד אותו.
 

שנה ב' בכל הנתיבים

שנה זו מוקדשת לפיתוח השקפת העולם החינוכית על פי הנתיבים השונים ולהקניית כלים לתכנון לימודים והתאמת אמצעי הוראה - למידה לשונות הלומדים בגיל הגן. הסטודנטיות/ים ילמדו לתכנן, לבצע ולהעריך יחידת הוראה מותאמת לילדים השונים. כל זאת בתחומי הדיסציפלינות השונות (תרבות ישראל, מוסיקה, מתמטיקה, מדעים וכו').
 

שנה ג': התמחות על פי הנתיבים השונים

חינוך מיוחד - שנה זו מוקדשת להיכרות עם הגן הטיפולי. הסטודנטיות/ים יכירו את המסגרת החינוכית והאוכלוסייה המייחדת מסגרת זו. הסטודנטיות/ים יתכננו ויפעילו תכנית לימודים המותאמת לילד בגן הטיפולי. כן ילמדו על ניהול גן כזה ויכירו את העבודה עם הצוות הפארה-רפואי שפועל בגן. כל זאת ילווה בלימוד תיאורטי אודות לקויות וחריגויות של ילדים, לימוד על עבודה עם הורים לילדים עם צרכים מיוחדים ועל התנסות בדרכי טיפול שונות.

חינוך דיאלוגי
-  שנה זו מוקדשת ליישום ופיתוח תפישות תפקיד הגננת ברוח העקרונות הדיאלוגיים. הסטודנטיות יתמקדו במיומנויות של ניהול גן, תקשורת עם הורים ועם רשויות וגורמים מקצועיים נוספים.

חינוך יצירתי - שנה זו מוקדשת לגיבוש הזהות המקצועית של הסטודנטיות כגננות מובילות ברוח עקרונות החינוך היצירתי. הסטודנטיות יתנסו בגישה מערכתית תוך היכרות מעמיקה עם כל הגורמים השותפים: הורים, צוות בגן, פיקוח ועוד.
 

שנה ד'

היא שנת הסטאז' בה הסטודנטיות עובדות בפועל ובמקביל מקבלות ליווי מקצועי ומסיימות את חובותיהן האקדמיים במכללה.