לימודי תעודה - אודות בית הספר

ראש בית הספר ללימודי תעודה | טלי איסוביץ'

קריאה להתפתחות בכל שלב בחיים, בכל גיל ובכל מצב יש מקום להתפתח. המסע להרחבת הדעת, התובנה והידע המקצועי נמשך לאורך כל החיים. אנו מאמינים שכל אדם יכול וצריך להוסיף ולהתפתח בתחום עיסוקו. אנו מאמינים שכל אדם יכול וצריך לרכוש תחומי מומחיות נוספים. העולם שמסביבנו משתנה כל העת, וכך גם אנחנו.
התכניות שלנו רבות ומיועדות לקהלים מגוונים, אך בבסיס כולן עומדים שלושה ערכי יסוד:


טלי איסוביץ'
 
  • סטנדרט לימודי ואקדמי גבוה. מרצים ברמה אקדמית גבוהה, יכולות הוראה גבוהות ומכוּונות ליצירת חוויית למידה שמעותית ללומדים.
  • נחיצות, רלוונטיות ומקצועיות. לימודים בתחומים בעלי נחיצות תעסוקתית ומכוּונות להשתלבות בשוק העבודה בתחומים שונים.
  • אנושיות וערכיות. הצלחה מקצועית ומצוינות אקדמית אינן שלמות ללא קשר אנושי משמעותי והשתייכות ומעורבות חברתית.

מוזמנים להכיר את מגוון התכניות של בית הספר ללימודי תעודה ולבחור בלימודים בעלי אופי יישומי ומעשי, לימודים שמחוברים לחיים, לימודים שבהם גם לדרך וגם ליעד יש ערך ומשמעות