מערכת שעות לדוגמה

לפניכם דוגמה למערכת שעות שבועית בשנה א' בניהול עסקים חברתיים.
המערכת הנה לצורך המחשה בלבד ואין לראות בה מערכת אישית.
כמו כן, לוח השיעורים נתון לשינויים מבחינת השעות וימי הלימוד, בכפוף להחלטת המנהל האקדמי במכללה.

מערכת השעות משובצת לכל סטודנט לאחר תהליך הקבלה ללימודים ותשלום המקדמה.

700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
א'
שימושי מחשב בניהול אישי
עקרונות בהתנהגות
אידאולוגיה חברה וכלכלה
מתמטיקה
מתמטיקה
מיקרו כלכלה עסקית חברתית
ב'
יסודות החשבונאות
סטטיסטיקה
סודות הניהול
יסודות השיווק
אוריינות אקדמית וכתיבה עסקית
ניהול טכנולוגיות מידע
ג'
אנגלית
לשון
ד'
ה'
פיתוח זהות חינוכית
סוגיות בעבודת המורה והמחנך היזם ושדה היזמות
מחשבת החינוך הדמוקרטי
תרגיל במיקרו כלכלה
18:45-20:15 תרגיל סטטיסטיקה לניהול עסקי
ו'