מן החדשות

בקטגוריה זו תכלו להיחשף למגוון דעות בנושאי חדשות ואקטואליה הנמצאים על סדר היום בתחומי החינוך, החברה והתרבות, כמו 70 שנה למערכת החינוך, חופש הביוטי, רפורמות בחינוך, האתגרים העיקריים המלווים את מערכת החינוך כיום, ועוד. 


כתבות:

פרופ' ציפי ליבמן "חינוך נכון, הוא בבת עיננו - אך אין לו מקום בבית ספרנו" (אפרים סידון) - פרופ' ציפי ליבמן, נשיאת המכללה 

 

 

 צילום: ליאור גולסאדללמד טוב יותר בזכות חקר המוח - רונית רם צור, מרצה בתחום חקר מוח וחינוך בפקולטה למדעים