אתיקה וחינוך

חינוך הוא הרבה מעבר להקניית ידע בתחום פדגוגי מסוים. הוא בראש ובראשונה חינוך לערכים המבוססים על שוויון האדם, יושרה, נתינה, סובלנות לאחר, דמוקרטיה וחופש הביטוי. בקטגוריה זו תוכלו למצוא פוסטים בנושא חינוך לערכים ומעורבות חברתית.

כתבות:

 

סיפור יציאת מצרים והפספוס הגדול של מערכת החינוךד"ר בועז סתוי 

לא רק פרידה קאלו - להחזיר את הנשים להיסטוריה של האמנות -  ד"ר הדרה שפלן קצב, ראש המחלקה לאמנות

דרוש לנו דיבור מאתגר דרוש לנו דיבור מאתגר - פרופ' נמרוד אלוני
העשייה החברתית כמעשה חינוכי - ד"ר אדם הישראלי, ראש היחידה למעורבות חברתית