מערכת שעות לדוגמה - נתיב קיימות

לפניכם דוגמה למערכת שעות שבועית בשנה א'.
המערכת הנה לצורך המחשה בלבד ואין לראות בה מערכת אישית.
כמו כן, לוח השיעורים נתון לשינויים מבחינת השעות וימי הלימוד, בכפוף להחלטת המנהל האקדמי במכללה.

מערכת השעות משובצת לכל סטודנט לאחר תהליך הקבלה ללימודים ותשלום המקדמה.

700
800
900
1000
1100
1200
1300
1400
1500
1600
1700
1800
1900
2000
2100
2200
א'
פסיכולוגיה
אקולוגיה (ע)
מתמטיקה לביולוגים
פיזיקה א'
לשון
קורסי בחירה בחינוך סביבתי משותף לשנים א+ב+ג
ב'
ביולוגיה של התא
כימיה כללית ופיזיקאלית א' / תרגול כימיה
כימיה כללית ופיזיקאלית א'
מחשבים
בוטניקה
תרגיל במתמטיקה / תרגיל בפיזיקה
ג'
ד'
ה'
סדנה דידקטית שנה אי
מעורבות-קורס מלוה
חינוך סביבתי
קריאה מודרכת
חשיבה סביבתית
ו'