קמפוס ירוק

החל בנובמבר 2008 פועלת בסמינר הקיבוצים מועצה ירוקה, הן כמליאה והן כוועדות משנה לשלושה תחומים: חינוך, תשתיות וקהילה. המועצה הירוקה מורכבת מאנשי סגל, מנכ"ל המכללה ואנשי מנהל מובילים וכן מסטודנטים החברים באגודת הסטודנטים וסחו"ג ("סביבה חברה וגם אנחנו") - ארגון סטודנטים סביבתי אשר הוקם על ידי סטודנטים בסמינר הקיבוצים.
סחו"ג, ראשי תיבות של סביבה, חברה וגם אנחנו הוא ארגון סטודנטיאלי שמטרתו להקנות לסטודנטים בסמינר הקיבוצים מטען של אחריות חברתית וסביבתית כלפי הסובב אותם מתוך הראייה כי יעבירו מטען זה לכל אלה שיחַנכו בעתיד, עם יציאתם לעבודה החינוכית. 
 

דרכי הפעולה של סחו"ג מתבצעות באמצעות פרויקטים שמטרתם חינוכית, המיועדים ליירק את הקמפוס ולהעשיר את קהילת הסמינר בתכנים סביבתיים וחברתיים. סחו"ג עסק בפרויקטים כגון עידוד מיחזור פסולת מסוגים שונים, צמצום הצריכה, בנייה אלטרנטיבית וחשיבה חברתית. פעילויות אלה מלוות בהסברה שמטרתה לעורר מודעות ולגרום לפעולה בקרב סטודנטים רבים יותר. בנוסף לכך, מקיים סחו"ג פעילויות העשרה החושפות את המשתתפים לסוגיות חברתיות וסביבתיות באזור גוש דן ובעולם (פעילויות סחו"ג מפורטת בפרק ד').
סחו"ג פועל על פי מספר עקרונות פעולה מרכזיים:

פעילות נראית - על מנת להעלות את המודעות וכן לחשוף את סחו"ג כגוף של סטודנטים הפתוח למשתתפים/ות נוספים/ות ולרעיונות נוספים לביצוע בתחומי הסביבה והחברה. התפשטות לכל מסלולי הלימוד בסמינר והשנתונים. סחו"ג פתוח בפני כל הסטודנטים ומזמין אליו חברים/ות נוספים/ות. כל משתתף/פת קובע/ת את רמת המחויבות האישית שלו/ה. פגישות על בסיס קבוע.
 

למידע נוסף אודות הקמפוס הירוק