הודעות וועדת מכרזים

הודעות וועדת מכרזים תאריך פרסום

פטור ממכרזים

תאריך קבלת החלטהנימוקים מהות ההתקשרות שם הספק סעיף בתקנות נימוקים
17.4.19 רכישת רישוי שנתי לתוכנות מיקרוסופט אזטק באמצעות מחב"א 2 (ו) 

מחב"א פועל ללא כוונת רווח לטובת המוסדות האקדמיים החברים והמנויים שלו.

מחב"א ערך מרכז רכש עבור כל האוניברסיטאות בארץ.

המחיר של החברה הזוכה מגלם הנחה משמעותית לאוניברסיטאות, ממנה המכללה רשאית להנות אך ורק מתוקף חברותה במחב"א.

 

בנסיבות אלו, ולאחר בדיקה מקיפה של אפשרויות שונות למנוי רישיונות מיקרוסופט,  לא נמצא  יתרון לעריכת מכרז נוסף.  

 

29.4.19

ציפי אדרי
מנהלת רכש

03-6996168