מבנה תכנית הלימודים

תכנית הלימודים לתואר שני - טיפול באמצעות אמנויות - היא תכנית דו שנתית ובהתמחות ייחודית.

ההתמחויות המוצעות במסגרת התכנית:
התמחות אמנות חזותית
התמחות פסיכודרמה
התמחות תנועה
התמחות ביבליותרפיה

הלימודים כוללים יום לימודים אחד במכללה - יום ד' בין השעות  8:30-19:30 , ועוד יום עבודה מעשית מחוץ למכללה.

בשנה ב' יום לימודים במכללה, ועוד התנסות מחוץ למכללה של יום או יומיים נוספים

 • היקף הלימודים בתכנית הוא 31 ש"ש (שעות סמסטריאליות).
 • 60% מן הקורסים בתכנית (12 ש"ש) הם קורסים המשותפים לכל ארבעת ההתמחויות ונלמדים יחדיו;
 • 40% מהקורסים (19 ש"ש) הם קורסים המתמקדים בעולם התוכן של ההתמחות הנבחרת.
 • 600 שעות עבודה מעשית המלוות בפיקוח והדרכה. בהיקף של יום עד יומיים בשבוע מחוץ למכללה מקומות ההתנסות נקבעים על פי החלטת המכללה.
 • בנוסף, שנה שלישית של סטאז' בהיקף של 960 שעות, כולל הדרכה במכללה.

לימודים במתכונת מרוכזת: מספר ימים רצופים בשבוע בשלושה מועדים: בשבוע שלפני תחילת שנת הלימודים האקדמית, במהלך חופשת הסמסטר, ובסמסטר קיץ.

חלה חובת השתתפות ונוכחות בכל הקורסים והמרתונים.

התכנית כוללת קורסי חובה, קורסי בחירה, סמינריון ועבודת חקר מקרה טיפולי.

התכנית מאורגנת על פי ארבעת הענפים כמפורט להלן:

ענפי התכנית המשותפים לכל ההתמחויות

 • ענף א': מקצועות טיפוליים ואבחוניים - סה"כ 14 ש"ס חובה:
  קורסי מבוא רחבים שמטרתם ליצור תשתית ידע מקיפה לסטודנט, כולל לימודי פסיכולוגיה ופסיכותרפיה רוחביים ומגוונים הרלוונטיים לתחום הטיפולי בכלל ולטווח גילאים משתנה של מטופלים. 
 • ענף ב': מקצועות מתודולוגיים ומחקריים - סה"כ 4 ש"ס חובה:
  העמקה בשיטות מחקר כמותיות מתקדמות ושיטות מחקר איכותניות תוך דגש על רלוונטיות לתחום הטיפול באמנויות.
 • ענף ג': קורסים משותפים מעולמות התכן של הטיפול באמנויות - סה"כ 6 ש"ס בחירה:
  קורסים אינטגרטיביים המשלבים בין התחומים השונים של האמנויות, ובנוסף קורסים עם דגש על התמחויות אחרות. 

לימודי ההתמחות ייחודיים לכל אחת מן ההתמחויות

 • ענף ד': לימודי ההתמחות - סה"כ 26 ש"ס חובה:
  ענף זה כולל קורסים ייחודיים בתחום ההתמחות, בהם גישות ושיטות אבחון עם אוכלוסיות שונות. על הסטודנט להשתתף בקורס במתכונת סמינריון ולהגיש עבודה סמינריונית, להשתתף בסדנה המלווה את כתיבת עבודת הגמר, שהיא עבודת חקר מקרה טיפולי, וכן להגיש את עבודת הגמר.