התמחות תנועה - תואר שני טיפול באמצעות אמנויות

ראש התמחות תנועה: : ד"ר מאיה וולקן

טיפול באמצעות תנועה ומחול מתייחס לגופו, תנועתו ונפשו של האדם ומאפשר בדיקה ואבחון של תהליכים אישיים, בין-אישיים, והקשר ביניהם לבין הגוף והתנועה. ההתערבות הטיפולית מעוררת את המודעות הגופנית ואת היכולות התנועתיות, ומסייעת בשחרור חסימות נפשיות המתבטאות בגוף ובדימוי הגוף. הטיפול מתאים לאורך מחזור החיים – מינקות ועד זקנה, במסגרת פרטנית או קבוצתית. תוכנית הלימודים מכשירה סטודנטים לקראת יציאתם כמטפלים לשדה הקליני כאשר ביכולתם לקיים קשרים טיפוליים איכותיים ומשמעותיים. עבור הסטודנטים זהו מסע מאתגר של למידה המזמן חוויה אותנטית לצד רמה אקדמית גבוהה, כאשר לאור התפתחותו המתמדת של התחום, הסטודנטים בתוכנית נחשפים לחומרי הבסיס והליבה של הטיפול בתנועה לצד חומרים עכשוויים ומחקר עדכני, בדגש על אינטגרציה בין מחקר וקליניקה. הלימודים בתוכנית מושתתים על התיאוריה והמחקר לצד החוויה התנועתית והעמקת האינטגרציה בין השפה הטיפולית הקלאסית לבין השפה הטיפולית התנועתית, במטרה לאפשר לבוגרים לעבוד בשדה באופן מיומן ומקצועי. במהלך השנתיים הסטודנטים ישתתפו בקורסי מבוא לטיפול בתנועה ומושגי יסוד, קורסים של שיטות אבחון והערכה, קורסי הדרכה, עבודה עם טראומה, סמינריון מחקרי בנושא עבודה עם ילדים ומתבגרים, קורסים יישומיים נוספים על עבודה עם אוכלוסיות מגוונות וקורס עבודת גמר. לצד הלימודים התיאורטיים, ישתתפו הסטודנטים בהכשרה מעשית בשדה בשנה א' ובשנה ב' וכן הכשרה מעשית מתקדמת בשנה ג'. 

התמחות תנועה - שיעורים לדוגמה

  • מבוא לטיפול בתנועה: הקורס נועד להפגיש את התלמידים עם יסודות הטיפול בתנועה המתבטאים בגישות תיאורטיות שונות ובגישות טיפוליות מגוונות. הקורס יסקור את התפתחות התחום מבחינה היסטורית עם הצגת הדמויות המרכזיות החלוצות בתחום והייחודיות בגישת כל אחת מהן. למידת העקרונות ומושגי היסוד תעשה על ידי התנסות חווייתית המעודדת מודעות עצמית גופנית ותנועתית תוך קישור תיאורטי, ולעולם הטיפול. התלמידים ילמדו כיצד התיאוריות הפסיכולוגיות השונות מוצאות ביטוי ייחודי במדיום של התנועה, בשפת הגוף.
  • טיפול בתנועה בנפגעי טראומה: הקורס יעסוק בהבנת טבעה של טראומה ומאפייניה מפרספקטיבת גוף – נפש ועל בסיס ממצאים נוירו- פיזיולוגיים עדכניים. הקורס יתמקד בתפקיד של הגוף והתנועה בתגובה הגוף-נפשית לטראומה ובהחלמה ממנה. נבחן את התרומה של התנועה להתמודדות עם טראומה וחוויה של חוסן. נלמד להשתמש בגישות טיפול בתנועה ייחודיות לתחום, בשילוב גישות שונות בפסיכותרפיה הממוקדת בגוף. נתרגל בקורס דרכי התערבות טיפוליות עם מצבי לחץ, דחק וטראומה.
  • גישות מרכזיות בטיפול בתנועה ובמחול: קורס זה יתמקד בשיטות מתקדמות להתערבות תנועתית ומילולית בתהליכים טיפוליים בתרפיה בתנועה ומחול. הסטודנטים יתוודעו אל מודל העבודה הקבוצתית של מריון צ'אייס ואל מודל 'התנועה האותנטית'. באמצעות התנסות אישית, חשיפה לתיאוריות והכרות עם מושגים מרכזיים בשיטות אלו הסטודנטים יחשפו לדרכי התערבות שונות בתנועה ומחול. יינתן דגש לבחירת סוג ההתערבות בהתאם לפרמטרים שונים כגון; השלב הטיפולי, השלב ההתפתחותי של המטופל ומבנהו האישיותי. בקורס יושם דגש על התהליך האישי של הסטודנט, זיהוי ועיבוד של מחשבות, תחושות ורגשות העולים מתוך העבודה. בנוסף יחשפו התלמידים לדרכי התערבויות עם אוכלוסייה המבוגרת והקשישה.
  • סמינריון מחקרי – טיפול בתנועה בילדים: קורס זה יתמקד במאפיינים הייחודים לטיפול בתנועה בילדים. נעמיק במושגים תיאורטיים בסיסיים בטיפול: מסגרת טיפולית, מערך טיפולי, יחסי מטפל- מטופל ומשחק טיפולי. יבחנו אפשרויות ליצירת מרחב משחקי-טיפולי מתוך הכרה והבנה של שלבי התפתחות נורמטיביים ומוקדי סיכוי/סיכון להפרעה ברצף ההתפתחותי. מטרה נוספת של הקורס, הינה כתיבת עבודת סמינריון מחקרית. בקורס ישולבו היבטים תיאורטיים, הצגות טיפול ותיאורי מקרה.

תכנית התואר שני - טיפול באמצעות אמנויות - התמחות בתנועה - שיעורים לדוגמה

תואר שני טיפול באמצעות אמנויות

לקבלת מידע נוסף, אנא מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם:

* שדות חובה מסומנים בכוכבית

מרכז ייעוץ ורישום
א'-ה' 08:00 - 17:00

הרשמה אונליין