התמחות ביבליותרפיה - תואר שני טיפול באמצעות אמנויות

ראש התמחות ביבליותרפיה: ד"ר אורלי וקנין

ביבליותרפיה היא גישה טיפולית העושה שימוש בטקסט כמרחב לדיאלוג הטיפולי, ותורמת להתפתחות האדם, להגברת המודעות והתובנה של מצבים נפשיים, לסיוע בשעת מצוקה ומשבר ולדרכי התמודדות. במרכזה של הביבליותרפיה עומדת אמנות המילה, שמתקיימת לסירוגין במגוון של סוגי טקסט: רומן, סיפור, מיתוס, מעשייה, שירה, מחזה, תסריט, יומן, כתיבה אישית ועוד. המפגש עם היצירה הכתובה או המסופרת מאפשר גישה אחרת, עקיפה ומרחיבה, אל העולם הפנימי ואל המרחב הבין-אישי. הביבליותרפיה מתאימה לעבודה עם מגוון רחב של קשיים ובעיות, באוכלוסיות של ילדים, נוער ומבוגרים. אין צורך בכישרון כתיבה או ניתוח ספרותי, ניתן לטפל בביבליותרפיה גם במי שאיננו כותב או קורא תוך שימוש ב"כתיבה בעל-פה" ובהקראה.

התמחות ביבליותרפיה - שיעורים לדוגמה

  • היבטים תרפויטיים של הקריאה: תהליכי קריאה עוסקים בזיקה בין הטקסט הנקרא לבין החוויה של הקורא בתהליך הפענוח. הטקסט פותח בפני הקורא "זירה" המאפשרת מתן ביטוי יצירתי לעולמו הפנימי. בכל טקסט קיימים מרחבים רבים של אי מימוש. מרחבים אלה "תובעים" מהקוראים לממשם הן באמצעות הידע ועולמם הפנימי והן על ידי מערכות הצפנים של הטקסט, אשר מפוענחות תוך כדי התקדמות בקריאה. המימוש של הטקסט הספרותי הוא למעשה גם כתיבה מחודשת שלו. זוהי זירה בה מוזמנים הקוראים למסע אל עצמם.
  • היבטים תרפויטיים של הכתיבה: הקורס יעסוק בהיבטים התיאורטיים המורכבים של תחום הכתיבה תרפיה. במהלך הקורס נבחן את כוחה המרפא וכן את ההיבטים הלא מרפאים של הכתיבה במרחב הטיפולי והיומיומי. נעסוק בקורס בחלום כטקסט כתוב וטקסט מדובר על פי משנתם של פרויד ובולס. הדיון בקורס יתמקד בתהליכים הפיסיולוגיים-רגשיים-קוגניטיביים המתרחשים בכתיבה כפי שהם באים לידי ביטוי בכתביו של פנבייקר. הקורס יעסוק גם בהיבטים התיאורטיים של הכתיבה היומנית ושל הכתיבה הווירטואלית באמצעות מקורות עיוניים פסיכותרפויטיים בזיקה לביבליותרפיה.
  • שיטות וכלים בביבליותרפיה: הטיפול הביבליותרפי משתמש בטקסט הנכתב והנקרא כמרחב ליצירת דיאלוג טיפולי בין מטפל למטופל, בין המטופל לבין עצמו ובין משתתפים בקבוצה הטיפולית. בתקופה הראשונה לקיומו של המקצוע התמקד המושג "טקסט" ב"ספרות יפה". התפתחותה של הביבליותרפיה, במקביל להתפתחות החשיבה הפוסט מודרנית והתקדמות המחקר בתחום הטיפול באמצעי יצירה והבעה, הרחיבה את גבולות ה"טקסט", וכיום ניתן למצוא בשדה הביבליותרפי שימוש במגוון רחב של ז'אנרים, מתודות וטכניקות במסגרת הביבליותרפיה. הקורס יתמקד בהכרת מתודות וטכניקות היוצרות את העולם הביבליותרפי תוך בחינה תיאורטית והבנה של מהותן התרפויטית, ובלווי דוגמאות לצורך המחשתן ככלי בטיפול.
  • טיפול במשחק ונרטיב: הקורס יעסוק במרחב המשחקי של חדר הטיפולים ובנרטיב האישי הסובייקטיבי המהדהד מתוכו. במהלך הקורס נתמקד ברקע התיאורטי לטיפול במשחק ונרטיב, בהתפתחותה של היכולת לשחק הן אצל ילדים והן אצל מבוגרים, ובהתבססות של היכולת ליצור נרטיב בשלבי התפתחות שונים. נלמד את ההבחנה בין תחומי המשחק הסימבולי, משחקי קופסא ומשחקיות בספרות ילדים. הדיון בקורס יכלול הן תיאורי מקרה והן טקסטים ספרותיים וניתוחם באמצעות המושגים התיאורטיים הנלמדים. הקורס ידגיש את חשיבות המפגש בין תחום הטיפול במשחק ונרטיב לתחום הביבליותרפיה.
  • ביבליותרפיה במפגש עם אוכלוסיות שונות: במפגש עם אוכלוסיות יעד ספציפיות צריך המטפל בביבליותרפיה להתאים את העקרונות העומדים בבסיס הטיפול הביבליותרפי למאפייני האוכלוסיות הללו כמו גם למגבלות הטיפול בהן. במרכז הקורס יוצג מודל עבודה בשלבים הכולל למידה של מאפייני אוכלוסיית היעד, זיהוי הצרכים שלה, חשיבה על בחירת טקסטים והתנסויות מותאמים לאוכלוסייה זו, והתמודדות עם מגבלות הטיפול בה. מטרת הקורס היא לאפשר לסטודנטים ליישם את המודל עבור כל אוכלוסיית מטופלים שבה יפגשו בעתיד. בקורס יתורגל את המודל באמצעות מפגש תיאורטי עם מספר אוכלוסיות מרכזיות איתן מרבים ביבליותרפיסטים לעבוד בשדה, בעיקר בשנים הראשונות לעבודתם.
  • ביבליותרפיה במעגל החיים: הדיאלוג המתקיים בטיפול הביבליותרפי נעזר בטקסט, הנכתב או הנקרא, ליצירת מרחב מפגש בין המטפל למטופל, בין המטופל לבין עצמו ובהקשר קבוצתי גם בין המשתתפים בקבוצה. מטבע הדברים בחירת הטקסטים, כמו גם אופן העיסוק בהם, לובשים אופי שונה בהתאם לגיל המטופל. הקורס יעסוק בסוגיות שונות העולות מן הצורך להתאים את הטקסט ואת אופן המפגש עימו לשלב ההתפתחותי בו נמצא המטופל כדי לדייק ככל האפשר בשימוש בו בדיאלוג הביבליותרפי.
  • התמודדות פואטית עם טראומה: מהי המשמעות של לשאת עדות בעקבות טראומה ובמיוחד הטראומה של השואה? מה מקומה של העדות הפואטית בעיצוב הזיכרון האישי של הניצול ובעיצוב הזיכרון הקולקטיבי של חברה? הקורס יעסוק במשמעויות של דרכי ההתמודדות עם הטראומה של השואה מבחינה פסיכולוגית ופואטית. במהלך הקורס יידונו מגבלות הייצוג של הטראומה המתגלמות: במתח שבין דיבור ואלם; במתח שבין זיכרון ושכחה ובמתח שבין צעקה ללחישה. ייבחנו טקסטים בסגנונות שונים מק. צטניק ,דרך פרימו לוי ועד אידה פינק, דן פגיס, פול צלאן ואהרון אפלפלד. בנוסף לייצוגי עדויות של ניצולי שואה באמצעות טקסטים ספרותיים וקולנועיים, יעסוק הקורס בהמשך בהשפעותיה של הטראומה גם על הדורות הבאים.

 תכנית התואר שני - טיפול באמצעות אמנויות - התמחות בבביליותרפיה - שיעורים לדוגמה

דמויי עץ

לקבלת מידע נוסף, אנא מלא/י את הפרטים ונחזור אליך בהקדם:

* שדות חובה מסומנים בכוכבית

מרכז ייעוץ ורישום
א'-ה' 08:00 - 17:00

הרשמה אונליין