מפגש חווייתי לצוות המטפלים באמנויות - לינור שטיינהרדט, רינה לרנר

רינה בובראוגלו לרנר ולינור שטיינהרדט - רכזות חטיבת הטיפול באמנות בסמינר הקיבוצים

ביום ששי, 23 בינואר 2009, התקיים במכללה מפגש בין מדריכי השדה של חטיבת הטיפול באמנות לבין צוות המנחים בתוכנית ההכשרה. הקשר והשיח בין צוות המורים של התוכנית לבין המדריכים בעבודת השדה נראה לנו תורם והכרחי. שיתוף הפעולה עם המדריכים נתפש בעינינו כגורם מפרה, החשוב לבניית מערכת התמיכה והליווי של התלמידים. הפורום המקצועי הרחב שהתכנס במפגש איפשר לקיים שיח בין תהליך ההדרכה בשטח לבין תכנית ההכשרה במכללה. לדעתנו, קשר כזה מאפשר לתלמידים התפתחות מקצועית משמעותית.

מטרת המפגש העיקרית היתה לקיים היכרות בין אנשי המכללה לאנשי השדה. מטרה נוספת היתה לשמוע במישרין מהמדריכים איך הם רואים את הכשרת התלמידים בשדה, ואלו התלבטויות ונושאים עולים בהדרכה. למפגש הגיעו 15 מדריכים מרחבי הארץ. חלקם מדריכים של תהליכי צפייה של תלמידים בשנה א', וחלקם מדריכים את העבודה הטיפולית של תלמידים בשנים ב' ו-ג'.

תחילת המפגש הוקדשה להיכרות. תכנית ההכשרה המלאה הוצגה לאורחים כדי לתאר את הדרך שעוברים התלמידים ואת הגישה המקצועית שלנו. המשכנו בדיון בסוגיות מקצועיות ואתיות שונות. דננו בדילמות המתעוררות עקב חרדתם של תלמידים במפגש עם אוכלוסיות קשות: מאושפזים בבית-חולים פסיכיאטרי, ילדים עם PDD או פיגור, נוער בפנימייה ועוד. מצבים קשים אלה עלולים להיות מציפים, מעוררי חרדה ומאיימים לתלמידים בראשית דרכם המקצועית. דיברנו גם על הפערים הקיימים לעתים בין פנטסיות של תלמידים לגבי היצירתיות והיופי שבטיפול באמנות לבין הדלות והריק הלא-צפויים בפועל.

עסקנו בשיטות הדרכה ובחשיבות ה"הדרכה על הדרכה" בקבוצה קטנה שאנו נותנים למדריכים כליווי. עלתה ההצעה לקיים באופן קבוע שתי סדנאות שנתיות שבמסגרתן אפשר יהיה לדון במגוון הנושאים הקשורים להדרכה, הן חווייתית והן דיונית.

המדריכים העלו את הנושא של סגנונות המשוב לעבודת התלמידים. עלתה גם השאלה איך לקבל את המגבלות המקצועיות שלהם בתחילת הלימודים. תלמיד מתחיל עלול לחשוש שלעולם לא יידע לראות ולהבין את יצירת האמנות ואת התהליך הטיפולי-האמנותי כמו המדריך וצוות המורים.  במהלך הדיון התחדד הצורך אצל המדריכים והמורים בתוכנית להיות ערים וקשובים לחרדות הקשורות בתחילת ההתנסות בטיפול ובצורך להמשיך לעודד את התלמידים בתהליך ההתפתחות וההתמקצעות.

המשתתפים דיברו על המפגש הלא-פשוט מבחינת התלמידים עם צורות התבוננות חדשות שאינן מוכרות להם. עלו גם שאלות בקשר לצרכים השונים של התלמידים בשלבי ההכשרה והגבולות האתיים של הקשר ההדרכתי. הוזכרה גם תרומתם הרבה של הסטודנטים למסגרות שהן עובדים בהן.

החלק השני כלל סדנה חווייתית שהעבירה ג'ניס שפירא. נושא הסדנה היה מקומה של אמנות המטפל בתהליך ההדרכה. סדנה חווייתית זו, עם מגוון חומרים עשיר, חידדה את האפשרות להשתמש ביצירה בתהליך ההדרכה כדי להבין תהליכים מודעים ופחות מודעים בתוך הקשר הטיפולי.

לסיום, מדריכי השדה הציעו שנקיים מפגש נוסף בסוף השנה.