החקיקה בנושא טיפול באמנויות

סקירת התפתחות החקיקה בנושא מעמד מקצוע הטיפול באמנויות

תחום הטיפול ביצירה ובהבעה התחיל להתפתח בארץ מתחילת שנות ה-70.
בשנת 1971 הוקם ארגון י.ה.ת, שהוא האגוד של המטפלים ביצירה ובהבעה. בין השאר הגדיר הארגון מה צריך ללמוד כדי להיות מטפל ביצירה ובהבעה.
משרד הבריאות נכנס לתמונה 1988 - ואימץ את הגדרות ארגון י.ה.ת. והוציא חוזרים לעדכון דרישותיו.
חוזר מנכ"ל משרד הבריאות מיום 14.1.92 נתן תוקף להכרה זו.
משרד הבריאות הכיר בכל מוסדות הלימוד שעמדו בסטנדרטים שנקבעו (חייבו בדרישת קדם של תואר ראשון, ובנוסף הגדילו את שעות ההתנסות ועוד).
ב-2002 מטפלת בפסיכודרמה, שלא עמדה בדרישות משרד הבריאות (לפי הגדרתו) הגישה בג"ץ נגד משרד הבריאות בטענה שאין בסמכותו של משרד הבריאות לקבוע מיהו מטפל.
באפריל 2004 בג"ץ קבע שעל משרד הבריאות לקבוע בחוק מיהו מטפל.
כל עוד אין חוק שיסדיר את ההכרה במעמד המקצוע אסור למשרד הבריאות לאשר את תעודות המטפלים.
על פי פסק דין של בג"ץ מתאריך 20.6.2005 רשאים מעסיקים ציבוריים ואחרים להעסיק גם את מי שאין בידיו תעודת הכרה במעמד מטעם משרד הבריאות.
החלטת בג"ץ בתאריך 21.7.2005 ביטלה את סמכות משרד הבריאות להעניק תעודות להכרה במעמד ל 14 - מקצועות פרה- רפואיים, וביניהם מטפל ביצירה ובהבעה.
חוזר זה ביטל את ההוראות שפרסם משרד הבריאות בעבר על איסור העסקת בעל מקצוע בריאות שאין בידו תעודת" הכרה במעמד" מטעם משרד הבריאות.