תכנית הלימודים

מקצועות הלימודים
הלימודים באמנות משלבים לימודים מעשיים ותיאורטיים מתוך הכרה בחשיבות הרבה בשילוב בניהם. לצד סדנאות מעשיות בתחומים כגון: ניו-מדיה, וידאו-ארט, צילום, פיסול, מיצב, ציור, אנימציה, סאונד, אינטראקטיב, מיצג, תכנות, פוסט-פרודקשן, אנימציה, מתקיימים קורסים עיוניים כדוגמת: יסודות השפה  האמנותית, מבואות בתולדות האמנות, סוגיות באמנות עכשווית, תרבות דיגיטלית, סוגיות מגדריות באמנות, תרבות דיגיטלית, היבטים אוצרותיים, סוגיות באסתטיקה ובפילוסופיה של האמנות, נושאים בינתרבותיים והשוואתיים, ובעיות אקטואליות באמנות ישראלית ומזרח תיכונית. במהלך הלימודים, מושם דגש עם ההיבטים הבינתחומיים של היצירה האמנותית העכשווית.

לימוד חינוך
לימודי החינוך וההכשרה להוראה הינם ברובם הרחבה והעמקה של התכנים הקשורים בלימודי אמנות ומהווים חלק בלתי נפרד מהם. מקצועות אלה נלמדים במהלך שלש השנים הראשונות, שבמהלכן רוכשים הסטודנטים כישורי הוראה והדרכה של תחומי האמנות השונים. לימודי החינוך בחוג מכשירים את הסטודנטים להוראת אמנות בביה"ס העל יסודיים בארץ וכאנשי חינוך יצירתיים בתחום, תוך עידוד של חשיבה יזמית, ומעורבות חברתית ותרבותית.

מהלך הלימודים

מספר ימי לימוד
שנה א' - 5 ימים בשבוע, שנה ב' - 4 ימים בשבוע, שנה ג' - 4 ימים בשבוע, שנה ד' - יום אחד בשבוע.

בשנתיים הראשונות נבנית תשתית הלימודים הרעיוניים והמעשיים ונלמדים היסודות לגישה הרב תחומית.

בשנים ג' ו-ד' מתקיימת העמקה והרחבה של השפה האמנותית בהיבטים תרבותיים ביקורתיים ואתיים, עיונים במקורות ובגישות של ביקורת והערכה, נושאים בינתרבותיים והשוואתיים, ובעיות אקטואליות הנוגעות לקהילת האמנות בישראל ובאזור. סוגיות בחינוך לאמנות, התנסות בהוראה, חינוך מוזיאלי ועוד.
בתחום הפרקטיקה האמנותית: בחירה בהתמחויות על פי הנטייה האישית, עשייה אמנותית בסביבת יצירה המשלבת את תחומי ההתמחות עם מדיה דיגיטאלית.

בשנה ד' מקבלים הסטודנטים סטודיות לעבודה אישית לקראת פרויקט הגמר, במסגרת של מפגשי הנחייה עם אמנים מתחומי ההתמחות שבהם בחרו.