זכר ונקבה ברא אותם- גרנדART

"זכר ונקבה ברא אותם"

התערוכה ממשיכה את מסורת המחלקה לאמנות של מכללת סמינר הקיבוצים לחגוג את שבוע האישה באמירה אמנותית ביקורתית, הפעם על סוגיות מגדריות אשר נוצרו באתוס המקראי, נחקקו בזיכרון התרבותי-חברתי וממשיכות להשפיע עד ימינו.
התערוכה מציגה היבטים שונים על מקומן של הנשים בתנ"ך והשפעתו על מקומן בימינו.

מי זוכר/ת שדווקא בפרק א' שפותח את ספר בראשית נבראו אדם וחווה יחדיו?
התערוכה "זכר ונקבה ברא אותם" מציגה את התגובה האמנותית של הסטודנטים/ות בחוג לאמנות של סמינר הקיבוצים למקומן, מעמדן, הצגתן ודמותן של הנשים בתנ"ך.

שם התערוכה נלקח מספר בראשית והוא מעלה במפגין את אחת משתי הגרסאות של בריאת אדם וחווה. על גרסה שוויונית זו, בה אדם וחווה נבראו יחדיו, מאפילה בכל הייצוגים והזיכרון התרבותי דווקא הגירסה השנייה לסיפור הבריאה, מבראשית פרק ב', בה האישה נבראה אחרי אדם ומצלעו.

מור קצמן

העבודות בתערוכה אינן מסתפקות בהעלאת דמויות העבר הנשיות של המקרא כי אם קוראות את הסוגיות המגדריות עתיקות היומין באופן עכשווי ובודקות את הרלוונטיות שלהן היום. כך למשל עולה נושא מוסד הנישואין הדתי, אלימות מינית כלפי נשים ותופעת הזנות, צדדיה השונים של האימהות ובמיוחד הדיכוטומיה ביחס אל האישה ובתחושותיה כלפי עצמה כאשר מצד אחד נגלים אלמנטים של חוסר אונים, תלות, פאסיביות וקורבנות ומן הצד השני אומניפוטנטיות הנובעת מהכוח הכפול של יצירת חיים חדשים והמיניות הנשית.

צד נוסף בתערוכה מגלה רצון לחלץ את הנשים המקראיות מהשכחה ומהשוליות, להעניק שם לאלה שנמנע מהן וקול לאלה שהודממו.

משתתפים/ות
נעמה בארי, נועה הרפז ביטון, מור טישלר, טל כהן, שיר כץ, טלי סלוצקי, רונן עמור, אולגה קוזיננקו, מור קצמן, נגה רוזמן, צליל רוזנטל, קטרין שרים.

אוצרות:
שירלי משולם וד"ר הדרה שפלן קצב, ראש החוג לאמנות, הפקולטה לאמנויות, מכללת סמינר הקיבוצים

מקום:
פתיחת התערוכה: יום חמישי, 4.6.15 , שעה 19:30(נעילה: 4.8.15)

גלריית גרנד ART, גרנד קניון, קומה 3, חיפה

נגה רוזמן טריפה   הפלגש בגבעה