זהות חלופית

הגשות סוף סמסטר בקורס 'סטודיו בינתחומי' של החוג לאמנות במכללת סמינר הקיבוצים, עסקו בנושא

'זהות חלופית'.

זהו פרויקט ניסיוני בשילוב חשיבה אינטראקטיבית באמצעים של ניו-מדיה לצד low tech.